Project Management and BIM in the Built Environment

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben!

Byggandet i Sverige och internationellt är till stor del projektbaserat, dvs samhällsplanering, nybyggnation och renovering är ofta organiserat i tillfälliga projekt med en start- och sluttidpunkt. Det innebär att projektledning är en nyckelkompetens inom samhällsbyggandet. Vad ett projekt är, hur det organiseras, leds, styrs och följs upp är sådant samhällsbyggare behöver kunna. I den här kursen kommer du lära dig några av grunderna inom projektledningsområdet.

Samhällsbyggandet håller också på att digitaliseras. Det innebär bla att information som skapas i tidiga skeden (i samhällsplanering, programarbete och projektering) ska kunna användas och komma till nytta i senare skeden (i produktion, drift och underhåll/förvaltning) men även i samband med ombyggnation och rivning.

Studenten ska efter avslutad kurs kunna tillämpa några av grunderna i den generella projektledningsläran samt CAD och BIM på enklare projekt och även kunna sätta bygg- och anläggningsprojekt i större sammanhang.

Exempel på kursinnehåll är: översikt- och detaljplaner samt målkonflikter, programhandlingar, ritningar, standarder och filformat, projekttidplaner, projektmål, effektmål och projektroller.

Pga Covid-19 genomförs kursen digitalt under 2021. 

Lärare i kursen våren 2021 är Peter Brokking, Kjartan Gudmundson och Tina Karrbom Gustavsson. 

Vid frågor om kursen, läs först kursplanen här: https://www.kth.se/student/kurser/kurs/AI1802

Eller kontakta Tina Karrbom Gustavsson (tina.karrbom@abe.kth.se)

Welcome to the course website!

This course is given in Swedish only. 

Teachers

Feedback News