Project Management and BIM in the Built Environment

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben!

Byggandet i Sverige och internationellt är till stor del projektbaserat, dvs samhällsplanering, nybyggnation och renovering är ofta organiserat i tillfälliga projekt med en start- och sluttidpunkt. Det innebär att projektledning är en nyckelkompetens inom samhällsbyggandet. Vad ett projekt är, hur det organiseras, leds, styrs och följs upp är sådant samhällsbyggare behöver kunna. I den här kursen kommer du lära dig några av grunderna inom projektledningsområdet.

Samhällsbyggandet håller också på att digitaliseras. Det innebär bla att information som skapas i tidiga skeden (i samhällsplanering, programarbete och projektering) ska kunna användas och komma till nytta i senare skeden (i produktion, drift och underhåll/förvaltning) men även i samband med ombyggnation och rivning.

Studenten ska efter avslutad kurs kunna tillämpa några av grunderna i den generella projektledningsläran samt CAD och BIM på enklare projekt och även kunna sätta bygg- och anläggningsprojekt i större sammanhang.

Exempel på kursinnehåll är: översikt- och detaljplaner samt målkonflikter, programhandlingar, ritningar, standarder och filformat, projekttidplaner, projektmål, effektmål och projektroller.

Pga Covid-19 genomförs kursen digitalt under 2021. 

Lärare i kursen våren 2021 är Peter Brokking, Kjartan Gudmundson och Tina Karrbom Gustavsson. 

Vid frågor om kursen, läs först kursplanen här: https://www.kth.se/student/kurser/kurs/AI1802

Eller kontakta Tina Karrbom Gustavsson (tina.karrbom@abe.kth.se)

Welcome to the course website!

This course is given in Swedish only. 

Teachers

Feedback News