AI1801 Byggprojektledning 7,5 hp

Construction Project Management

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen introducerar och fördjupar innovation och ledning av bygg- och anläggningsprojekt. Detta omfattar grundläggande kunskaper i ledning av det enskilda projektet och av verksamheter med flera parallella projekt, sk. multiprojektverksamhet. Specifikt ingår uppgifter och verktyg för att leda.

Målet är att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall vara väl förberedda för att arbeta i projektbaserad verksamhet.

Efter genomgången kurs skall deltagarna:

 1. Vara förtrogna med, och kunna tillämpa, grundläggande begrepp och metoder.
 2. Känna till de grundläggande arbetsuppgifter som en projektledare har.
 3. Ha kännedom om hur omvärldsmiljön påverkar projektarbetet.
 4. Ha kännedom om centrala aktörsroller och deras betydelse för projektarbetet.
 5. Kunna ta fram en enklare projektplan.

Kursens huvudsakliga innehåll

Projektbegreppet, projektledningsverktyg, projektplanering, projektorganisering, upphandling, projektstyrning, projektkommunikation, riskhantering och omvärldsanalys. Projekteringsprocessen aktörer, organisation och informations- och kommunikationsbehov.

Behörighet

120 hp inom Samhällsbyggnad eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 2,5, betygsskala: P, F

Ges av

ABE/Projektkommunikation

Kontaktperson

Tina Karrbom Gustavsson, 08-790 8799, tina.karrbom@abe.kth.se

Examinator

Tina Karrbom Gustavsson <tina.karrbom@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2011.