Till innehåll på sidan

Torsdagsseminariumsserien

Välkomna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads torsdagsseminariumsserie! Under rådande pandemi sker seminarierna digitalt.

Vasily Sitnikov
Vasily Sitnikov

Ice Formwork: Digital Fabrication, Complex Geometry and High Performance Concrete

This seminar will be presented in English.

Speaker: Vasily Sitnikov

Date: 2021-03-11

Time: 3 PM-4 PM

Register to Ice Formwork 2021-03-11

The Ice Formwork system is a digital fabrication method proposed, studied and tested by Vasily Sitnikov at KTH School of Architecture. The method enables production of bespoke design geometry using artificially frozen water as the moulding material in lieu of the petrochemical or engineered wood products conventionally used for the moulding. It has been identified that the Ice Formwork method can significantly reduce the embodied energy and carbon footprint of the derivative concrete products and allows reduced cement consumption as it is compatible with UHPC, and that it fully supports the production of complex and mass-optimized concrete structures. In addition, a unique practical advantage of Ice Formwork is the rapid and autonomous demoulding process facilitated by simple melting of the ice moulds. The method thus allows the robotic fabrication of design geometry that would be unfeasible with other production methods.

Cecilia Hermansson
Cecilia Hermansson

Klimatpolitiska rådet: pandemins påverkan på möjligheterna att nå klimatmålen

Talare: Cecilia Hermansson

Datum: 2021-04-08

Tid: 15:00-16:00

Anmäl dig till Klimatpolitiska rådet - 2021-04-08

I juni 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket omfattar klimatmål, en klimatlag och Klimatpolitiska rådet. Målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp (nå nettonollutsläpp) av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas.

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp av växthusgaser år 2045. I rådets uppdrag ingår att utvärdera om inriktningen inom olika relevanta politikområden bidrar till eller motverkar möjligheten att nå klimatmålen, belysa effekter av beslutade och föreslagna styrmedel från ett brett samhällsperspektiv och identifiera politikområden där ytterligare åtgärder behövs för att nå klimatmålen. Därutöver ingår att analysera hur klimatmålen kan nås på ett kostnadseffektivt sätt, både kort- och långsiktigt. Förutom att rådet ska utvärdera regeringens politik, ska det även utvärdera de kunskapsunderlag och modeller den bygger på. Dessutom ska rådet bidra till en ökad samhällsdebatt om klimatpolitiken.

Klimatpolitiska rådet presenterar årligen en rapport som följer upp och utvärderar regeringens klimatpolitik. Fjolårets rapport innehöll rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen. Årets rapport presenteras den 25 mars och den fokuserar på pandemins påverkan på möjligheterna att nå klimatmålen, och särskilt utvärderas regeringens krispolitik där en uppdelning görs mellan åtgärder för räddning, återhämtning och reformer.

Cecilia Hermansson, forskare på ABE-skolan (avdelningen för fastighetsekonomi och finans), är sedan 1 januari i år Klimatpolitiska rådets vice ordförande. På torsdagsseminariet den 8 april presenterar hon huvuddragen i årets rapport och ger möjlighet till diskussion.

Nicole Kringos
Nicole Kringos

Digital Twin of the KTH infrastructure

This seminar will be presented in English.

Speaker: Nicole Kringos

Date: 2021-04-22

Time: 3 PM-4 PM

Register to Digital Twin 2021-04-22

With the advent of smart transportation, infrastructure can no longer be seen as a static part of the solution, in which possible smart IT components are merely placed within the body or on the surface of the road. Nor can the road and its associated industry longer be operating as a separate part of the transport equation - we need more integrated road solutions.
Autonomous vehicles, dynamic charging of electrical vehicles and vehicle-to-infrastructure communication are a few good examples that all require a systemic solution in order to function sustainably. Integrated solutions constitute Cyber-Physical Systems (CPS) that promise to improve availability, safety, and efficiency while promoting and adopting sustainability as an innovation driver. The integration of more advanced technologies into the infrastructure requires up-front consideration of a number of aspects such as circularity (e.g. reuse, recycling), side effects and trustworthiness. To be able to move successfully forward from this traditional pavement engineering structure to the smart road which is improving society’s sustainability, we need to manage the change process.

In September 2020, Campus2030 started under Vinnova’s InfraSweden2030 Strategic Innovation Program. The project focusing on developing a Digital Twin of the KTH infrastructure with Augmented Reality experiences spread all over campus. The project is a collaboration between three KTH Competence Centers, iTRL, ICES and Road2Science.

Niki Kringos is Professor in Highway Engineering at ABE school and the Director of the Road2Science Center that leads the project. In this seminar she will talk about the major challenges that the project is addressing, what its strategy is to addressing them and how you could get involved into the project. 

Anna Granath Hansson
Anna Granath Hansson

Kommuners arbete mot hemlöshet

Talare: Anna Granath Hansson

Datum: 2021-05-27

Tid: 15:00-16:00

Anmäl dig till Kommuners arbete mot hemlöshet 2021-05-27

Den svenska bostadsmarknaden har under lång tid varit svårtillgänglig för hushåll med lägre inkomster på grund av höga bostadspriser och ett bristande utbud av hyresrätter, framförallt i de lägre hyressegmenten. Behovet av åtkomliga hyresrätter har ökat också genom en omfattande invandring av hushåll med lägre inkomster. Hushåll med en begränsad ekonomi och också ofta andra svårigheter på bostadsmarknaden, såsom skulder, betalningsanmärkningar, bidragsberoende eller bristande boendereferenser, har i många kommuner fått allt svårare att lösa sina bostadsbehov utan stöd av socialtjänsten. Vid Socialstyrelsens senaste kartläggningstillfälle 2017 var 33 000 vuxna personer hemlösa.

Då ett ökande antal hushåll söker sig till socialtjänsten för att få hjälp med sin boendesituation utvecklar också kommunerna sitt arbete på området i olika riktningar. Här presenteras en studie av strategier för det boendesociala arbetet i sex svenska kommuner. Kopplingar görs till den generella bostadspolitiken, de nya begreppen strukturellt och socialt hemlösa samt den pågående bostadssociala utredningen.

Tidigare seminarier:

 • 18 februari 2021 - Jenny Wanselius and Jeanna Ayoubi - EU Horizon Europe funding opportunities for collaborative research
 • 19 november 2020 - Ivo Martinac - Hantering av inomhusluftkvalitet i kommersiella och offentliga byggnader under Covid-19 pandemin
 • 5 november 2020 - Johan Schück, Mikael Malmaeus, Mats Wilhelmsson och Cecilia Hermansson - Bostadsmarknad, tillväxt och hållbarhet
 • 25 juni 2020 - David Nilsson - Vattenprov ska förvarna om pandemins andra våg
 • 11 juni 2020 - Erik Jenelius - Effekter av Covid-19 på kollektivtrafikresandet i Stockholm
 • 28 maj 2020 - Ann Legeby & Daniel Koch - Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden?
 • 14 maj 2020 - Sasan Sadrizadeh - A research effort that enable the healthcare systems to rapidly expand beyond their normal capability
 • 5 mars 2020 - Sven-Erik Delsenius och Hans Ingvarsson, Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens historia 1851-2010
 • 6 februari 2020 - Yifang Ban, Vania Ceccato och Camilla Byström, institutionen för samhällsplanering och miljö
 • 5 december 2019 - Anna Kadefors och Per-Erik Eriksson, institutionen för fastigheter och byggande
 • 7 november 2019 - Folke Björk och Ivo Martinac, institutionen för byggvetenskap

Mer information

Torsdagsseminariet är en öppen föreläsningsserie från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad . En torsdagseftermiddag i månaden presenteras utvald aktuell forskning eller verksamhet under ca 45 min följt av mingel. Föreläsningarna har fri entré och är öppna för alla.

Talare och ämne för respektive tillfälle presenteras löpande.

Seminarieserien  är en del i skolans impactarbete.

Frågor? Kontakta event@abe.kth.se

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-02-19