Till innehåll på sidan

Torsdagsseminariumsserien

Välkomna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads torsdagsseminariumsserie! Under rådande pandemi sker seminarierna digitalt.

Anna Granath Hansson
Anna Granath Hansson

Kommuners arbete mot hemlöshet

Talare: Anna Granath Hansson

Datum: 2021-05-27

Tid: 15:00-16:00

Anmäl dig till Kommuners arbete mot hemlöshet 2021-05-27

Den svenska bostadsmarknaden har under lång tid varit svårtillgänglig för hushåll med lägre inkomster på grund av höga bostadspriser och ett bristande utbud av hyresrätter, framförallt i de lägre hyressegmenten. Behovet av åtkomliga hyresrätter har ökat också genom en omfattande invandring av hushåll med lägre inkomster. Hushåll med en begränsad ekonomi och också ofta andra svårigheter på bostadsmarknaden, såsom skulder, betalningsanmärkningar, bidragsberoende eller bristande boendereferenser, har i många kommuner fått allt svårare att lösa sina bostadsbehov utan stöd av socialtjänsten. Vid Socialstyrelsens senaste kartläggningstillfälle 2017 var 33 000 vuxna personer hemlösa.

Då ett ökande antal hushåll söker sig till socialtjänsten för att få hjälp med sin boendesituation utvecklar också kommunerna sitt arbete på området i olika riktningar. Anna Granath Hansson presenterar en studie av strategier för det boendesociala arbetet i sex svenska kommuner. Kopplingar görs till den generella bostadspolitiken, de nya begreppen strukturellt och socialt hemlösa samt den pågående bostadssociala utredningen.

Mer information

Torsdagsseminariet är en öppen föreläsningsserie från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad . En torsdagseftermiddag i månaden presenteras utvald aktuell forskning eller verksamhet under ca 45 min följt av mingel. Föreläsningarna har fri entré och är öppna för alla.

Talare och ämne för respektive tillfälle presenteras löpande.

Seminarieserien  är en del i skolans impactarbete.

Frågor? Kontakta event@abe.kth.se

Tidigare seminarier:

 • 22 april 2021 - Nicole Kringos - Digital Twin of the KTH infrastructure
 • 8 april 2021 - Cecilia Hermansson - Klimatpolitiska rådet: pandemins påverkan på möjligheterna att nå klimatmålen
 • 11 mars 2021 - Vasily Sitnikov - Ice Formwork: Digital Fabrication, Complex Geometry and High Performance Concrete
 • 19 november 2020 - Ivo Martinac - Hantering av inomhusluftkvalitet i kommersiella och offentliga byggnader under Covid-19 pandemin
 • 5 november 2020 - Johan Schück, Mikael Malmaeus, Mats Wilhelmsson och Cecilia Hermansson - Bostadsmarknad, tillväxt och hållbarhet
 • 25 juni 2020 - David Nilsson - Vattenprov ska förvarna om pandemins andra våg
 • 11 juni 2020 - Erik Jenelius - Effekter av Covid-19 på kollektivtrafikresandet i Stockholm
 • 28 maj 2020 - Ann Legeby & Daniel Koch - Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden?
 • 14 maj 2020 - Sasan Sadrizadeh - A research effort that enable the healthcare systems to rapidly expand beyond their normal capability
 • 5 mars 2020 - Sven-Erik Delsenius och Hans Ingvarsson, Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens historia 1851-2010
 • 6 februari 2020 - Yifang Ban, Vania Ceccato och Camilla Byström, institutionen för samhällsplanering och miljö
 • 5 december 2019 - Anna Kadefors och Per-Erik Eriksson, institutionen för fastigheter och byggande
 • 7 november 2019 - Folke Björk och Ivo Martinac, institutionen för byggvetenskap
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-04-22