Till innehåll på sidan

Viable Cities

Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer.

Viable Cities leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle.

Programmets fokusområden utgår från medborgarnas intressen, drivkrafter och behov och genomförs med tydlig medborgarinvolvering. Livsstil och konsumtion, i kombination med Planering och byggd miljö, Mobilitet och tillgänglighet och Integrerad infrastruktur är de största sektorerna för energianvändning i en stad.

Läs mer: Viable Cities

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-06-14