Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nationellt nätverk för byggautomation

I Sverige finns det ett antal öar som arbetar med digitalisering, automatisering robotisering och AI inom framtidens byggande. Genom att koppla ihop öar, skapa en gemensam problembild, bjuda in industrin till att medverka och skapa en gemensam förståelse och diskutera kan kunskapen inom området öka.

Digitalt baserad byggautomation transformerar byggbranschen och Centrum för Byggeffektivitet (CBE)  har tillsammans med andra parter i Sverige skapat ett nationellt nätverk för byggautomation. Nationellt nätverk för byggautomation verkar för ett ökat nationellt samarbete och kunskapsutbyte mellan olika aktörer inom branschen och bidrar till att skapa förutsättningar för testbäddar och marknadsutveckling där nya idéer, produkter och projekt kan utvecklas och testas.

Vi driver automatiseringen inom samhällsbyggnad framåt genom våra medlemmar!

Läs mer: Nationellt nätverk för byggautomation

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-04-23