Till innehåll på sidan

Centrum för Byggeffektivitet (CBE)

– Allt är inte skrivet i sten

Foto: Skanska / Ingemar Reyier

Centrum för byggeffektivitet är en plattform för samarbete mellan akademi och näringsliv

Vi arbetar för ökad effektivitet i samhällsbyggandet. Vi arbetar för en samhällsbyggnadssektor i världsklass:

  • Effektivt byggande av befintlig miljö
  • Resurseffektivitet i nyproduktion
  • Livscykelperspektiv
  • Hållbarhet (materiell, social, ekologisk och ekonomisk)