Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

SEED:s kalender

Professor och vicerektor Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Senaste SEED-publikationer

[2]
K. Tasala Gradin, "Simplified Life Cycle Assessment Approaches and Potential Impact Shifts," Doktorsavhandling Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, TRITA-ITM-AVL, 2020:3, 2020.
[3]
N. Campo Woytuk et al., "Touching and Being in Touch with the Menstruating Body," i CHI 2020, 2020.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2020-01-13