Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Professor och vicerektor Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Senaste SEED-publikationer

[1]
T. Malmqvist et al., "Circularity in the built environment : – a call for a paradigm shift," i Handbook of the Circular Economy, Brandão, M., Lazarevic, D., Finnveden, G red., Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2020.
[2]
L. Suleiman et al., "Diverse pathways—common phenomena : comparing transitions of urban rainwater harvesting systems in Stockholm, Berlin and Barcelona," Journal of Environmental Planning and Management, vol. 63, no. 2, s. 369-388, 2020.
[3]
R. Laurenti och F. M. Barrios Acuña, "Exploring antecedents of behavioural intention and preferences in online peer-to-peer resource sharing : a Swedish university setting," Sustainable Production and Consumption, vol. 21, s. 47-56, 2020.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2019-12-09