Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Professor och vicerektor Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Senaste SEED-publikationer

[1]
A. Perrin et al., "Identification of resilience factors of organic dairy cattle farms," Agricultural Systems, vol. 183, 2020.
[2]
B. Weidema och M. Brandao, "Life Cycle Assessment : Theory and Practice," Journal of Industrial Ecology, vol. 24, no. 3, s. 726-730, 2020.
[3]
N. Johansson och M. Henriksson, "Circular economy running in circles? : A discourse analysis of shifts in ideas of circularity in Swedish environmental policy," Sustainable Production and Consumption, vol. 23, s. 148-156, 2020.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2020-01-13