Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

SEED:s kalender

Professor och vicerektor Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Senaste SEED-publikationer

[1]
L. Sopjani et al., "Unlocking the Linear Lock-In: Mapping Research on Barriers to Transition," Sustainability, vol. 12, no. 3, 2020.
[3]
Y. Chen, "Land-Sea Interactions in the Coastal-Marine System of the Baltic Sea under Hydro-Climatic Variability," Doktorsavhandling Stockholm, Sweden : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 204, 2020.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2020-01-13