Till innehåll på sidan

Strategiska hållbarhetsstudier

Avdelningen arbetar tvärvetenskapligt med strategiska hållbarhetsstudier och aktörssamverkan för att påverka samhällsutvecklingen mot en mer hållbar framtid.

Avdelningen intresserar sig för alla sektorer i samhället och studerar till exempel konsumtion, mat och vatten, transporter, digitalisering, avfall, energi, stads- och landsbygdsutveckling. Även policy- och planeringsprocesser utforskas.

Genom tvärvetenskapliga metoder och teorier analyseras dessa områden utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Hur kan ett hållbart samhälle se ut? Vad kan vi göra för att närma oss ett hållbart samhälle?

Några av de forskningsfält och teorier som används är framtidsstudier, miljö- och agrarsociologi och antropologi, policyanalys, designforskning, sociala praktiker, miljörättvisa, resilienstänkande samt planerings- och omställningsteorier.

Avdelningens forskare undervisar på en rad olika kandidat- och masterprogram. På masternivå är de framförallt involverade i Hållbar samhällsplanering och stadsutformning (SUPD) och Miljöteknik och hållbar infrastruktur (EESI).

Många forskningsprojekt är samarbeten och samverkansprojekt med andra universitet, myndigheter, icke-statliga organisationer och företag.

Forskningen finansieras framför allt av Mistra, Formas, Vinnova, Energimyndigheten och Vetenskapsrådet.

Forskning vid avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier

Personal på avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-07-07