Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vatten- och miljöteknik

Avdelningen för vatten- och miljöteknik forskar och utbildar för att öka kunskapen om och förbättra användningen av naturliga och tekniska system för hantering av vatten-, mark- och geologiska resurser.

Genom att använda moderna laboratorie-, fält- och modelleringsmetoder utvecklar avdelningen ny förståelse och innovativa tekniska lösningar för en mer hållbar framtid. Pilotskalelaboratoriet Sjöstadsverket Water Innovation Centre (SWIC) används i en del av forskningen och undervisningen.

Fokus ligger på att angripa hållbarhetsproblem, skapa möjligheter med stor samhällsrelevans och sprida resultat för både akademisk och tillämpad användning.

Avdelningens arbetssätt är tvärvetenskapligt och bygger på samarbete med industrin och offentliga intressenter på alla nivåer, från partner till slutanvändare. Avdelningens nyckelkompetenser omfattar ekologi, vatten- och markkemi, hydrogeologi, geologi, vatten- och avloppsvattenteknik, ekoteknik, miljö- och ekologisk ekonomi, industriell ekologi och blå tillväxt.

På avdelningen läggs stor vikt vid grund- och forskarutbildning samt pedagogisk utveckling.

Forskning vid avdelningen för vatten- och miljöteknik

Personal på avdelningen för vatten- och miljöteknik