Om institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, SEED, bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. 

SEED:s personal, juni 2019

På SEED samlas tvärvetenskaplig kompetens med forskning som spänner över ett brett fält inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor. En del av forskningen bedrivs i nära samarbete med företag, städer och kommuner. Institutionen har också ett väl utvecklat internationellt samarbete.

Institutionen, som bildades år 2013, är ett led i KTH:s ambition att bli ett ledande tekniskt universitet inom miljövetenskap och hållbar utveckling. Från och med juli 2017 består institutionen av fyra avdelningar:

SEED har en omsättning på cirka 120 Mkr och omkring 130 anställda.

Sök anställd:

 
Använd inte mellanslag vid sökning på telefonnummer. Ange antingen riktnummer (ex 087901234) eller enbart anknytning (ex 1234).

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2020-04-21