Till innehåll på sidan

SEED:s ledning

Institutionen leds av prefekt, proprefekt, ett ledningsråd och en ledningsgrupp.

Institutionen leds av prefekt och proprefekt, tillsammans med ett ledningsråd.

I ledningsrådet ingår prefekt, avdelningschefer, protokollförare, administrativt ansvarig, representant från SEED Council, jämställdhetsrepresentant, doktorandrepresentant, representant för grundutbildningen, representant för forskarutbildningen, SEED:s HR-handläggare på ABE-skolkansliet och SEED:s ekonom på ABE-skolkansliet.

I institutionens ledningsgrupp ingår prefekt, proprefekt och de fyra avdelningscheferna.

Prefekt

Maria Malmström
Maria Malmström
prefekt, avd.chef, univ. lektor 087908745

Proprefekt

Avdelningschefer

Hållbarhet, utvärdering och styrning

Strategiska hållbarhetsstudier

Vatten- och miljöteknik

Maria Malmström
Maria Malmström
prefekt, avd.chef, univ. lektor 087908745

Resurser, energi och infrastruktur

Anders Wörman
Anders Wörman
avdelningschef, professor 087908055
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2023-04-28