Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, SEED, bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. 

SEED:s personal maj 2024

På SEED samlas tvärvetenskaplig kompetens med forskning som spänner över ett brett fält inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor. En del av forskningen bedrivs i nära samarbete med företag, städer och kommuner. Institutionen har också ett väl utvecklat internationellt samarbete.

Institutionen, som bildades år 2013, är ett led i KTH:s ambition att bli ett ledande tekniskt universitet inom miljövetenskap och hållbar utveckling. Från och med juli 2017 består institutionen av fyra avdelningar:

SEED har en omsättning på cirka 120 Mkr och omkring 130 anställda.

Sök anställd:

 
Använd inte mellanslag vid sökning på telefonnummer. Ange antingen riktnummer (ex 087901234) eller enbart anknytning (ex 1234).