Utbildning på SEED

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) kan du läsa kurser och utbildningsprogram som spänner över områden som rör hållbar utveckling, miljövetenskap och miljöteknik.

Utbildningsprogram

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) medverkar i flera utbildningprogram.

Mer om utbildningsprogrammen

Examensarbetskurser

SEED ansvarar för ett antal examensarbetskurser.

Mer om examensarbetskurserna

Kurser

SEED ger kurser inom hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik inom flera olika utbildningsprogram. Kurserna ges både på grundnivå och avancerad nivå. 

Mer om SEED:s kurser

Forskarutbildning

Forskarutbildning är en viktig del av verksamheten vid institutionen.

Mer om forskarutbildningen

Information för lärare

GRU@SEED på KTH Social

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2019-12-14