Till innehåll på sidan

Forskarutbildning

Forskarutbildning är en viktig del av verksamheten vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED).

Ämnen att studera

De flesta av institutionens doktorander studerar något av dessa ämnen:

  • Inriktningen "Hydraulik och teknisk hydrologi" inom ämnet Byggvetenskap
  • Industriell ekologi
  • Mark- och vattenteknik
  • Planerings- och beslutsanalys, med inriktningen ”Strategier för hållbar utveckling”.

SEED välkomnar även doktorander som tar doktorsexamen på ett annat universitet eller annan organisation att arbeta vid institutionen. I sådana fall regleras doktorandstudierna av reglerna för doktorandutbildning vid respektive universitet. Kontakta SEED om du har frågor om detta.

Doktorander får vanligtvis finansiering från forskningsprojekt. Ibland medverkar doktorander i ansökningar om medel till projekt.

Mer information

Vill du bli doktorand? Kontakta någon på SEED som är handledare .

Lediga doktorandtjänster på KTH

Om forskarutbildning på KTH

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2020-04-22