Forskarutbildning

Forskarutbildning är en viktig del av verksamheten vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED).

Ämnen att studera

De flesta av institutionens doktorander studerar något av dessa ämnen:

  • Planerings- och beslutsanalys, med specialisering inom strategier för hållbar utveckling 

  • Industriell ekologi
  • Mark- och vattenteknik.

SEED välkomnar även doktorander som tar doktorsexamen på ett annat universitet eller annan organisation att arbeta vid institutionen. I sådana fall regleras doktorandstudierna av reglerna för doktorandutbildning vid respektive universitet. Kontakta SEED om du har frågor om detta.

Doktorander får vanligtvis finansiering från forskningsprojekt. Ibland medverkar doktorander i ansökningar om medel till projekt.

Mer information

Vill du bli doktorand? Kontakta någon på SEED som är handledare .

Lediga doktorandtjänster på KTH

Om forskarutbildning på KTH

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2019-12-09