Till innehåll på sidan

Studentexpeditionen för institutionen för Fastigheter och byggande och Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Studentexpeditionen bemannas av personal från båda institutionerna och du vända dig hit för en rad olika ärenden. Nedan ser du de vanligaste frågorna.

Mer info om de nya tentamensreglerna:

Studentexpeditionen kontaktas via e-post:

kursexp@abe.kth.se

Uppgifter gällande KEX-uppsats hos Institutionen för Fastigheter och byggande

Under period 3 ska du fundera igenom och skiftligt formulera val av ämne, frågeställningar samt förslag till upplägg och metod för ert kandidatprojekt. Av denna ”Thesis proposal” ska framgå vad du vill skriva om för ämne, vilken/vilka forskningsfrågorna är, samt ett förslag på hur projektet ska genomföras/val av metod. Om du avser att arbeta i grupp (max två) ska det också framgå vilka som skriver tillsammans.

Fyll i formulär här med uppgifter om kursval, preliminär titel m.m

Sista dag för att fylla i formuläret är 7 mars 2022

Detta gäller enbart dig som går i årskurs 3 på Fastighet och Finans (TFOFK), Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (TFAFK) eller Civilingenjör Samhällsbyggnad (CSAMH) inriktning Bygg och byggprojektledning (BBP) eller Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ).

Vi har hand om kurser som börjar på AI, samt AH AG,KF, AE, MJ och AL.

Kontaktuppgifter till andra studentexpeditioner gällande andra kurser hittar ni här.

Vi hjälper dig med följande ärenden:

 • Registrering på kurs på grundnivå
  Om du har missat att webbregistrera dig under kursens två första veckor måste du skicka ett mejl till studentexpeditionen för att bli registrerad. Ange namn, personnummer och kurskod. För att vi ska kunna registrera dig måste du vara antagen på kursen. Kontakta studievägledarna för att bli antagen och därefter kontaktar du oss på studentexpeditionen, så kan vi kursregistrera dig.
  Studentexpeditionen kan endast registrera dig på kurser som tillhör någon av institutionerna SEED och FoB.
   
 • Omregistrering
  För att bli omregistrerad på en kurs kan du skicka ett mejl med ditt namn, personnummer och kurskod.
   

 • Canvas
  När du registrerar dig på en kurs ska du automatiskat få tillgång till Canvas inom ett par dagar. Saknar du tillgång till Canvas på en kurs trots att du är registrerad på kursen vänligen skicka ett mejl så hjälper vi dig att få tillgång till Canvas. Tänk på att inbjudan till Canvas skickas till din KTH-mejladress.
   

 • Anmälan till tentamen och KS
  Anmälan till tentor är obligatorisk och kan bara göras via dina personliga sidor på KTH webben, under tjänster. För instruktioner se länk till KTHs sida om hur man anmäler sig till tentamen .
  Tentamensanmälan öppnar och stänger bestämda datum före tentamensdatum, du hittar dem här .
  För digital tentamen gäller att inga sena anmälningar godkännes. För salstentamen får du gå till den aktuella tentasalen och skriva tentan i mån av plats. Tänk på att ta med dig giltig fotolegitimation samt en utskrift av giltigt kursregistreringsintyg. Information om hur du skriver ut ett sådant samt våra tentamensregler finner du här .
  När det gäller Funka måste du vända dig till Funka-gruppen på: funka@kth.se

 • Tentamensanmälan för plussare
  Det är examinator som avgör om du får plussa en tenta som du redan har fått godkänt på. Om du har fått examinators godkännande att plussa kan du anmäla dig via mejl till studentexpeditionen på kursexp@abe.kth.se . Ange personnummer och kurskod. Viktigt att tänka på är att anmälninsgperioden för dig som vill plussa är samma datum som övrig tentamensanmälan.

 • Information om omprövning
  Det är inte möjligt att överklaga beslut om betygssättning. Om det skett misstag i rättningen kan examinatorn, efter en begäran om omprövning, besluta att omrättning ska ske. Detta gäller med andra ord endast rena misstag och en omprövning innebär inte en mer välvillig bedömning än vad som gjorts tidigare. För begäran av omprövning av ett kursmoment fyll i denna blankett för begäran av omprövning  och maila in den till kursexp@abe.kth.se .
  Efter att examinator har fattat sitt beslut kommer beslutet att finnas tillgängligt på Mina sidor eller meddelas via e-post.

 • Ansökan examensarbete
  Ansökan till examensarbete på kandidat- och masternivå sker enligt samma process. Gå in på antagning.se  för att ansöka om att påbörja examensarbete. Precis som för ansökan till en vanlig kurs.

 • Erhålla Trita-nummer
  För att kunna erhålla ett Trita-nummer måste ditt examensarbete vara godkänt av examinator. Det är examinator som skickar in examensarbetet till studentexpeditionen och studentexpeditionen lägger sedan in Trita-numret i själva arbetet. Du måste fylla i ett formulär som finns på kurshemsidan i Canvas för arkivering/publicering.
  Du får en bekräftelse per mejl när det är klart samt en länk till examensarbetet i Diva.