Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbildningsprogram och kurser

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) medverkar i flera utbildningsprogram och håller egna kurser.

Shanar Tabrizi har en master i Teknik och hållbar utveckling, läs mer om henne på iva.se

Utbildningsprogram

SEED ansvarar för följande mastersprogram:

SEED medverkar i civilingenjörsprogrammen:

SEED ger även särskilda kurser i Hållbar utveckling inom ramen för programmen:

Övriga kurser

SEED ansvarar för en kursmodul med introduktion till Social Hållbarhet  som ges i flera olika kurser på KTH.

SEED erbjuder även Massive Open Online Courses, MOOC, via utbildningsplattformen edX . MOOC:s är gratis online-kurser som inte ger högskolepoäng. Registering och deltagande är öppet för alla.

Många av SEED:s kurser på både grund- och avancerad nivå är öppna för alla KTH-studenter. Alla kurser hittar du i KTH:s kurs- och programkatalog . Där framgår också målgrupp för varje kurs samt vilka kurser som ges på höst- respektive vårtermin.