Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE)

Välj utbildningsplan. Oftast överensstämmer kull med den termin då studierna påbörjades vid programmet.