Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Design och produktframtagning, civilingenjör, 300 hp

Civilingenjörsutbildningen inom Design och produktframtagning på KTH ger dig de verktyg du behöver för att ta fram nya produkter. Du lär dig om hela processen, från idé till färdig produkt. Med kunskaper och färdigheter inom industridesign kan du skapa produkter för ett hållbart samhälle – allt från eldrivna lastbilar till framtidens smarta klädesplagg.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildningens första tre år

Matematik 20%
Fysik 8%
Maskinteknik 28%
Industriell ekonomi 3%
Design- och produktframtagning 21%
Valbar kurs eller inriktning 12%
Projekt/Examensarbete 8%
Jämför med annat program

Jämför med annat program  

Möjligheter med design och produktframtagning

Redan under dagens första timme kommer du i kontakt med ett stort antal produkter. Du vaknar antagligen av ditt mobilalarm eller en väckarklocka. Du använder kanske ett duschmunstycke, schampo, handduk och sedan en brödrost, mikrovågsugn, osthyvel, kaffekokare eller kastrull. Alla dessa produkter har skapats och utformats för att du ska kunna använda dem på bästa sätt. Numera behöver produkter också tillverkas med hänsyn till klimat- och miljöpåverkan. Allteftersom tekniken och samhället utvecklas uppkommer nya behov. Med kunskap om design och produktframtagning har du möjlighet att utveckla produkter för en hållbar framtid.

Utbildning

Utbildningen kombinerar industridesign och ingenjörsvetenskap och inkluderar allt från mekanik till materialkunskap, konstruktion och tillverkning. Varje termin görs projektarbeten, ofta tillsammans med företag, där du får vara med och ta fram innovativa produkter. Efter de tre första åren väljer du en av nio masterutbildningar med specialiseringar inom design, olika teknikområden och hållbarhet. Många väljer att läsa en eller flera terminer på våra utländska partneruniversitet. 

Utbildningen ger dig kunskap om hela produktframtagningsprocessen och studierna är både teoretiska och praktiska. Du lär dig hur en designprocess fungerar, hur du arbetar med användaren i fokus och hur du kommunicerar och visualiserar idéer. Du lär dig även att tillämpa kunskaperna från övriga teoretiska kurser i ett produktframtagningsperspektiv.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Matematik- och fysikprovet

Vi har även särskilda urval för Design och produktframtagning 300 hp. Sökande till programmet kan skriva Matematik­- och fysikprovet. 

Läs mer om Matematik­- och fysikprovet under Olika urval för antagning på sidan Behörighet och antagning .

Jobb och framtid

Studierna gör dig väl förberedd för spännande karriärmöjligheter inom exempelvis produktutveckling, design, hållbar utveckling, projektledning och produktion. Dina arbetsuppgifter har både kreativa och praktiska inslag som ofta kräver att du kan tänka i nya banor för att se lösningar. Det handlar om att förstå vad dagens och framtidens människor har för behov – och komma på idéer för nya produkter som kan lösa problem för användarna. Du kan sedan jobba med utveckling av produkten, ofta i nära samarbete med de som ska använda den.

Eftersom produkter behövs inom nästan alla områden och branscher finns stora valmöjligheter, både i Sverige och för en internationell karriär. Du kan till exempel jobba med att anpassa produkter efter människors behov och begränsningar – och se till att de kommer kunna användas på bästa sätt. Du har kunskap om hur kroppar påverkas av yttre krafter, något som är användbart när det kommer till att utveckla hjälmar eller säkerhet i bilar och hem. Det sker en snabb utveckling på det digitala området, och möjligheterna att utveckla interaktiva produkter är stora. Du kan arbeta på stora eller små företag, som konsult eller starta eget. Vissa väljer även att forska inom teknik och design.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

Design och produktframtagning för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbar konsumtion och produktion. Hållbar utveckling är ett naturligt och nödvändigt perspektiv i hela produktframtagningsprocessen. Du lär dig att utveckla produkter och tjänster som människor över hela världen kommer i kontakt med varje dag – vilket ställer krav på att de är funktionella, användarvänliga, kostnadseffektiva och hållbara.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät)

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

Kurserna är oftast projektbaserade där design, konstruktion och produktion integreras. Du får träna på att lösa verkliga problem där hållbarhet står i fokus, både vad gäller utvecklingsprocessen och produkten du tar fram.

I projekten jobbar du tillsammans med andra studenter vilket ger god sammanhållning mellan studenterna på utbildningen. Den jämna könsfördelningen ger också en bra balans och dynamik i grupperna.

Lärare berättar: "Här blir du en kreativ ingenjör"

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Design och produktframtagning tillhör du Maskinsektionen. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Maskinsektionens hemsida

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av sina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Genom utbildningen i Design och produktframtagning har du till exempel möjlighet att åka till framstående skolor i Schweiz, Singapore, USA, Nederländerna och Italien. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Fråga oss om studier

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-06