Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Canvas

Canvas är den lärplattform (LMS) som används för alla kurser och program på KTH. Här hittar du bland annat kursmaterial och inlämningsuppgifter. I Canvas kan du också hålla kontakten med lärare samt medstudenter och få viktiga uppdateringar om kursen eller programmet.

Om Canvas 

Få tillgång till kurser och program i Canvas

Ofta får du tillgång till kursrummet i Canvas innan du kursregistrerat dig, men för att fortsatt ha tillgång till kursrummet behöver du registrera dig på kursen. Programrummet får du tillgång till efter att du kursregistrerat dig första gången.

Kursregistrering

Lär dig mer om Canvas (community.canvaslms.com)

Hitta alla din kurs- och programrum genom Personliga menyn

För att hitta till dina kurs- och programrummen loggar du in på kth.se. I Personliga menyn väljer du fliken Studier för att hitta dina kursrum, och fliken Program för att hitta dina programrum.

Under kursen eller programmet

Canvas Student app

Du kan ladda ned en app för att ha Canvas i mobilen. Sök på "Canvas Student" i App store eller Google Play store.

I kursrummet kan du: 

 • Hitta kursmaterial och annan relevant information som dina lärare har laddat upp i kursrummet.

 • Ha kontakt med dina lärare och medstudenter via diskussionsforum och meddelanden.
 • Skicka in inlämningsuppgifter.
 • Svara på quiz.
 • Få återkoppling och se bedömningar och resultat. Resultaten ska betraktas som preliminära och inte som examinatorns betygsbeslut (som kommuniceras via Ladok). Läs mer om Omdömen i Canvas .

I programrummet kan du:

 • Hitta programspecifik information som bara är tillgänglig för programmets studenter.
 • Hitta länkar till Studentwebben relaterade till programstudier.
 • Hitta viktiga deadlines och informationspass.
 • Hitta filer från programmet.
 • Få information från programledningen.

De flesta programrum består av en meny med dessa delar:

 • Startsida - hur programrummet fungerar, kontaktvägar och att-göra-lista
 • Anslag - nyhetsflöde om aktuellt för programmet
 • Uppgifter - viktiga deadlines och informationspass
 • Moduler - samling av länkar, material, uppgifter, programspecifik information utifrån olika teman
 • Personer - lista med alla studenter och ansvariga för programrummet
Exempel på programrum
Exempel på programrum