Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kamratgranskning i Canvas

Kamratgranskning i Canvas möjliggör att du kan få och lämna återkoppling på en annan students inlämning, direkt i Canvas. Om ni ska lämna kamratrespons kommer din lärare att informera er om detta.

Vad är kamratgranskning?

Kamratgranskning är en funktion som din lärare kan aktivera för en uppgift i Canvas, som innebär att du och dina medstudenter ska lämna kamratrespons på varandras inlämningar. Om din lärare informerat om att ni ska lämna kamratrespons kommer det dyka upp i din "Att göra-lista" när det finns en uppgift för dig att lämna återkoppling på, du kan även komma åt den genom att gå in i själva uppgiften. Nedanför inlämningsdetaljerna kan du hitta dina tilldelade kamratresponsuppgifter. Datumet som kamratresponsen tilldelas bestäms av din lärare, men det är som tidigast vid inlämningsdatumet.  

Hur lämnar jag respons? 

Det finns upp till fem sätt att lämna respons, men vilka du har tillgängligt eller ska använda beror på vad din lärare valt i Canvas och vad hen skrivit i uppgiften. Du kommer alltid kunna: 

  • skriva textkommentar
  • bifoga mediakommentar
  • bifoga en fil.

Beroende på lärarens inställningar kan du ibland:

  • använda en bedömningsmatris, om din lärare lagt till det.
  • skriva annoteringar direkt i texten, om filuppladdningen är kompatibel med Canvas DocViewer och kamratresponsen inte är anonym.

Lista med filtyper kompatibla med Canvas DocViewer (Canvas Community) hittar du på följande länk What types of files can be previewed in Canvas? (community.canvaslms.com)

Hur kamratgranskar jag en inlämning? 

När du fått en inlämning för återkoppling, klicka på den i Att-göra listan eller gå till den via uppgiften. Sidan du kommer till har ett område för inlämningen du ska ge återkoppling på och ett sidofält. I sidofältet hittar du kommentarsfältet där du kan skriva en textkommentar, bifoga en mediakommentar eller bifoga en fil. Om din lärare inkluderat en bedömningsmatris kan du klicka på knappen "Visa matris" för att få upp matrisen. 

Om inlämningen är en textfil behöver du klicka på "Visa feedback" för att kunna se inlämningen i Canvas och kunna skriva annoteringar direkt i texten. Annoteringsverktyget visas i en meny överst i dokumentet i Canvas, och med det kan du direkt i dokumentet göra noteringar, markeringar och skriva kommentarer. Om du inte kan lämna annoteringar är verktyget avslaget, filen okompatibel med DocViewer eller så är kamratgranskningen anonym. 

Du kan även ladda ned inlämningen genom att klicka på inlämningens namn, om du hellre granskar den utanför Canvas. 

Obs! Utgå från din lärares krav. Canvas har troligen andra krav för att räkna kamratresponsen som "färdig" än din lärare. Canvas kräver minst en textkommentar, bifogad fil eller ifylld bedömningsmatris, men räknar inte annoteringar och mediakommentarer. 

Hur ser jag den kamratrespons jag fått? 

Den kamratrespons du har fått på en uppgift kan du se genom att gå in via uppgiften och klicka på "Inlämningsdetaljer" under "Inlämning" i sidofältet. Här kan du se kommentarerna du fått, visa den ifyllda matrisen eller visa annoteringar gjorda i dokumentet om några finns. Genom att trycka på "Visa Feedback" kan du se de annoteringar som gjorts. Kommentarer och annoteringar kan du se direkt när de gjorts, matrisen publiceras däremot efter att läraren valt att publicera omdömet.