Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Grupper i Canvas

I Canvas kan grupper användas för grupparbeten, projekt eller andra samarbetsuppgifter då de gör det enkelt för dig som student att kommunicera och dela material med andra gruppmedlemmar.

Hur grupper kan användas i Canvas

Om din kurs innehåller grupparbeten, projekt eller andra gruppaktiviteter kan din lärare dela in studenter i grupper i Canvas, eller ge dig och dina medstudenter möjligheten att skapa egna studentgrupper. Alla grupper i Canvas får tillgång till en egen avdelning av kursen där du och dina gruppmedlemmar kan dela filer med varandra, starta diskussioner och på andra sätt samarbeta.  

Hur hittar jag till mina grupper?

För att hitta till grupperna i en kurs klickar du på "Personer" i kursmenyn och väljer fliken "Grupper" för att få upp en lista på alla grupper i kursen. Flera av dina kurser kan använda grupper samtidigt, och ibland vill man gå direkt till en grupp utan att gå via kurssidan. För att hitta alla dina grupper i alla dina kurser, klicka på "Grupper" i den Globala navigeringsmenyn (den gråa menyn där du även hittar Översikt och Kurser). Listan som dyker upp i menyn är alla dina aktiva gruppmedlemskap. Vill du se en mer detaljerad lista klickar du på "Alla grupper", som visar dig en lista som inkluderar kurstillhörighet, termin och dina föregående, ej aktiva grupper. 

Hur går jag med i en grupp?

Din lärare kan dela in alla studenter i grupper, eller låta dig och dina medstudenter självregistera sig för grupper. Om din lärare valt att studenter själva får välja grupper kan du klicka på "Gå med" för att gå med i en grupp. Vill du byta grupp klickar du på “Växla till” vid den gruppen du vill byta till, och om du vill gå ur en grupp klickar du på "Lämna".  

För grupper utan självregistrering kommer din lärare tilldela dig en grupp som du är låst till, det vill säga du kan inte byta till en annan grupp eller lämna din grupp. 

Hur kommer jag åt innehållet i min grupp?

Genom att klicka på “Besök” bredvid gruppens namn hamnar du på gruppens startsida, som ligger på en egen avdelning i Canvas. Varje grupp har ett eget, mindre kursrum där ni kan skapa informationssidor, dela filer med varandra, starta diskussioner och på andra sätt samarbeta. Gruppmedlemmarna och lärare i kursen är de enda som har tillgång till detta utrymme och det som läggs upp där. 

Gruppuppgifter

Grupper används ofta till gruppuppgifter, vilket är uppgifter där du och dina gruppmedlemmar arbetar på samma uppgift med delad inlämning. Det vill säga, en person i gruppen skickar in en inlämning som är grund för hela gruppens omdöme. Din lärare kan välja att bedöma inlämningen som grupp och ge alla samma omdöme, eller bedöma individuellt och ge alla ett individuellt omdöme, exempelvis om inlämningen är kopplad till en presentation eller andra sätt som gör att läraren kan urskilja olika studenters insats. Om läraren valt att uppgiften ska bedömas som en gruppuppgift räcker det med att en av gruppmedlemmarna skickar in uppgiften. Eventuella kommentarer och bedömningar kommer att skickas till alla i gruppen. 

Vad händer med gruppen när kursen tar slut?

Din grupp flyttas från "Nuvarande grupper" till "Föregående grupper" samtidigt som gruppens kursrum stängs, vilket oftast händer 60 dagar efter kursavslut. När kursrummet stängts går det inte längre att komma in i gruppen; om du behöver tillgång till gruppen måste du kontakta din lärare.