Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Omdömen i Canvas

Som student får du ofta återkoppling och resultat i Canvas genom funktionen "Omdömen" (Grades). Resultat i Canvas ska inte förväxlas med betyg, som istället finns i Ladok. Återkoppling kan lämnas på flera ställen i en uppgift, exempelvis som annoteringar och matriser.

Skillnad på resultat i Canvas och betyg i Ladok

Canvas används ofta för att återkoppla till studenter under kursens gång. Det är rekommenderat att lärare använder Canvas för att kommunicera och sammanställa resultat kontinuerligt under kursen. Det är dock viktigt att komma ihåg att resultat som visas i Canvas inte är fastställda. De fastställda betygen förmedlas alltid via Ladok. Läs mer om Ladok för studenter .

Hitta resultat och återkoppling i Canvas

För att hitta dina omdömen i Canvas klickar du på ”Omdömen” (Grades) i vänstermenyn för kursen. Då kommer du till en lista på uppgifterna i kursen. Canvas räknar automatiskt ut en summa och ett medelvärde till ett preliminärt betyg, men detta kan du bortse från då betyg väldigt sällan beräknas på det sättet.  

Olika typer av återkoppling

Om du klickar på en uppgift kan du se vad du har lämnat in och eventuell återkoppling som du har fått. Återkoppling kan finnas på flera ställen:

  • I kommentarsfältet
  • I själva uppgiften/quizet
  • I en matris.

Kommentarer

Till höger om inlämningen finns en kolumn med kommentarer. Där kan du kommunicera med läraren om uppgiften.

Återkoppling i uppgiften eller quizet

Om det är en vanlig uppgift klickar du på ”Visa feedback” (Show feedback) för att se återkoppling i inlämningen. Då visas din inlämnade uppgift tillsammans med lärarens återkoppling i form av annoteringar. Du kan svara på lärarens kommentarer och göra egna annoteringar som läraren kommer att kunna se.

Om uppgiften är ett quiz ser du istället quizet med resultatet på varje uppgift i quizet och eventuella kommentarer från läraren. Ibland kan dock lärare begränsa vad studenter får se av quizet av olika anledningar.

Matris

Om det finns en matris kopplad till uppgiften så visar du den genom att klicka på ”Visa matris” (Show rubric) längst upp till höger. Lärarens omdömen visas som markeringar i matrisen och även som kommentarer.