GRU@SEED

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This site contains information about teaching at SEED; responsibilities, routines, and some useful tips and links.

If you miss some information, or have questions and/or comments on the information provided on these pages, please contact SEED's directors of studies (administrators of this site).

During Corona:

Check out these sites for info information, help, sharing good ideas, new rules due to corona, and support contact info

https://intra.kth.se/campus/sakerhet/kris/corona

https://intra.kth.se/utbildning/e-larande/rekommendationer-for-anvandning-av-e-larande-i-kth-s-kurser-covid-19-1.965977

https://www.kth.se/social/group/abe-skolans-diskussi/

Feedback News