Till innehåll på sidan

Forskning vid SEED

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedriver tvärvetenskaplig forskning i skärningen mellan miljöfrågor, samhällsförändringar och teknikutveckling, samt inriktat på att utveckla mer hållbara samhällssystem.

Att balansera ekonomisk och social utveckling mot de gränser som ekosystemens stabilitet ställer är en viktig del av forskningen. Ett annat fokusområde är hållbar stadsutveckling. SEED vill medverka till att göra verklighet av samhällets krav på ett uthålligt och effektivt utnyttjande av naturresurser.

Institutionens vetenskapliga bas är en grundlig naturvetenskaplig förståelse, kombinerad med teknisk kunskap. De flesta projekten är mångdisciplinära och bedrivs i samarbete med praktiker.

Forskningen utförs av flera forskningsgrupper.

Du kan läsa mer om institutionens forskning vid respektive avdelning

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-07-07