Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Laboratorieutrustning vid SEED

Vid institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) finns tillgång till följande laborativa utrustning.

  • Ett fältlaboratorium för markundersökningar med enklare provtagningsutrustning samt undersökningar av mark och grundvatten.
  • Ett fältlaboratorium med geofysisk utrustning (bland annat för elektriska och elektromagnetiska mätningar, markradar och magnetiska mätningar).
  • SEED med flera driver även ett fältforskningslaboratorium för vägforskning (" TestsiteE18 ") tillsammans med Trafikverket.
  • Hammarby Sjöstadsverk , ett laboratorium för basanalyser av avloppsvatten med tillgång till flera olika reaktorer i olika storlekar (från 10 liter till 3 000 liter). De större pilotanläggningarna är utrustade med flera online-sensorer som är kopplade till styrnings- och kontrollsystem och kan bevakas via datorer.
  • SEED:s laboratorium  på Teknikringen 76. Ett professionellt, ISO14001-certifierat vatten- och markkemiskt laboratorium med basutrustning och avancerad analysutrustning såsom ICP, TOC, Jonkromatograf och SEAL AutoAnalyzer. Det används för analyser av grundvatten, ytvatten, avloppsvatten med mera. Möjligheter finns för tester av jord- och bergmaterial och försöksuppställningar med pumpar och hydrologiska studier.
  • Kristinebergs marina forskningsstation med ett avancerat laboratorium för marina studier och tillgång till fartyg och mindre båtar.
  • SEED:s fältförråd för ekologi, som innefattar enklare fältutrustning för ekologiska studier i terrestra och marina miljöer.