Till innehåll på sidan

Institutionen för filosofi och historia

På institutionen för filosofi och historia bedriver vi forskning, utbildning och doktorandutbildning inom många av filosofins olika grenar, etik, historiska kärnämen, teknikhistoria, miljöhumaniora och mycket mer. Prefektskapet är gemensamt, men administration och övrig verksamhet är fördelad till respektive avdelning. Institutionen ligger på Teknikringen 72-76 på KTH Campus.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

https://www.kth.se/sv/philhist/phil

Senaste publikationerna

[1]
F. Bertilsson, "Från fä till folk : Införandet av en empiriskt bestämd människosyn i den svenska civilförsvarsplaneringen," i Humanvetenskapernas verkningar : Kunskap, samverkan, genomslag, Linus Salö red., Stockholm : Dialogos Förlag, 2021, s. 120-144.
[2]
N. Marques, "Mooing Together," Leonorana - research in art magazine, vol. 5, s. 97-103, 2021.
[3]
N. Wormbs, "De rika superspridarna leker med elden," Dagens Nyheter, vol. 2021-07-27, 2021.
[4]
K. Lindström, P. Högselius och A. Storm, "Phaedo or The death of Socrates at Forsmark," i In his own environment: En festskrift till Sverker Sörlin, Nina Wormbs, Arne Kaijser, Sabine Höhler, Mats Benner, Marco Armeiro red., Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2021, s. 102-110.
[5]
O. Kortekangas, "Putting the Suenjel Sámi on the Map. : Knowledge Circulation and Scholarly Persona Formation in the Finnish Petsamo 1933–1940.," Nuncius : annali di storia della scienza, vol. 36, no. 3, s. 779-804, 2021.
[6]
K. Lindström, "Semiotics for analysing changing value and authenticity in heritage protection policies," i Open Semiotics, Biglari, Amir red., Paris : L'Harmattan, 2022.
[7]
A. Wedin och P. Wikman-Svahn, "A Value Sensitive Scenario Planning Method for Adaptation to Uncertain Future Sea Level Rise," Science and Engineering Ethics, vol. 27, no. 6, 2021.
[8]
D. Svensson, S. Sörlin och K. Saltzman, "Pathways to the trail – landscape, walking and heritage in a Scandinavian border region," Norsk Geografisk Tidsskrift, 2021.
[10]
P. Wikman-Svahn, "The flow of values in environmental risk assessments.," i Research Ethics for Environmental Health , Friedo Zölzer, Gaston Meskens red., : Taylor & Francis Group, 2021, s. 198-208.
[11]
T. Grüne-Yanoff och P. Verreault-Julien, "How-possibly explanations in economics : anything goes?," Journal of economic methodology, vol. 28, no. 1, s. 114-123, 2021.
[12]
S. Sörlin, "Konstnärer och forskningsexpeditioner : En historisk tillbakablick," i Expedition konst, Johan Pettersson & Karin Sidén red., Stockholm : Prins Eugens Waldemarsudde, 2021, s. 32-59.
[13]
S. Sörlin, "Om framtiden för svensk forskningsinfrastruktur," Forskningspolitikk, vol. 44, no. 3, s. 28-29, 2021.
[14]
"In His Own Environment : En festskrift till Sverker Sörlin," 200. uppl. Stockholm, Avdelningen för historiska studier, KTH, 2021.
[15]
[16]
S. O. Hansson, "How to reconcile the multiculturalist and universalist approaches to science education," Cultural Studies of Science Education, vol. 13, no. 2, s. 517-523, 2018.
[17]
[18]
O. Kortekangas, "Saamelaislasten koulutushistoria," Kleio. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton jäsenlehti, no. 4, 2020.
[19]
N. Wormbs, "Ett naturligt teknikskifte? : Exemplet marksänd tv," Polhem. Tidskrift för teknikhistoria, s. 155-162, 2006.
[20]
B. Fröding, "Aristotle’s virtues and how to acquire them," i Virtue Ethics and Human Enhancement, : Springer Nature, 2013, s. 31-42.
[21]
B. Fröding, "Conclusion," i Virtue Ethics and Human Enhancement, : Springer Nature, 2013, s. 83-85.
[22]
B. Fröding, "Examples of useful capacities," i Virtue Ethics and Human Enhancement, : Springer Nature, 2013, s. 43-60.
[23]
B. Fröding, "The problem," i Virtue Ethics and Human Enhancement, : Springer Nature, 2013, s. 1-7.
[24]
B. Fröding, "Three enhancement methods," i Virtue Ethics and Human Enhancement, : Springer Nature, 2013, s. 67-82.
[25]
I.-B. Skogh, "Preface," i Technology Teachers as Researchers : Philosophical and Empirical Technology Education Studies in the Swedish TUFF Research School, Inga-Britt Skogh, Marc J. De Vries red., : Sense Publishers, 2013, s. vii.
[26]
B. Fröding, "Critique of virtue ethics," i Virtue Ethics and Human Enhancement, : Springer Nature, 2013, s. 61-66.
[27]
S. O. Hansson, A. W. M. Meijers och M. J. de Vries, "Introduction," i Norms in Technology, : Springer Nature, 2013, s. 1-11.
[28]
A. Klüppelberg, "Kirche während des Nationalsozialismus : Das Gemeindeblatt vom 1. Oktober 1933," Gemeindeblatt der Deutschen St. Gertruds Gemeinde in Stockholm, vol. 5, 2021.
[29]
M. J. de Vries, S. O. Hansson och A. W. M. Meijers, "Preface," i Norms in Technology, : Springer Nature, 2013, s. v.
[30]
I. van de Poel och J. Nihlén Fahlquist, "Risk and Responsibility," i Essentials of Risk Theory, Sabine Roeser, Rafaela Hillerbrand, Per Sandin, Martin Peterson red., : Springer Nature, 2013, s. 107-143.
[31]
B. Fröding, "The biological obstacles," i Virtue Ethics and Human Enhancement, : Springer Nature, 2013, s. 23-29.
[32]
B. Fröding, "The good life," i Virtue Ethics and Human Enhancement, : Springer Nature, 2013, s. 9-22.
[33]
S. O. Hansson, "Valuation of Artefacts and the Normativity of Technology," i Norms in Technology, : Springer Nature, 2013, s. 103-117.
[34]
S. Sörlin, "Ice diplomacy and climate change : Hans Ahlmann and the quest for a Nordic region beyond borders," i Science, Geopolitics and Culture in the Polar Region: Norden Beyond Borders, : Taylor and Francis, 2016, s. 23-54.
[36]
N. Möller, "The Non-reductivity of Normativity in Risks," i Philosophy of Engineering and Technology, : Springer Nature, 2013, s. 173-191.
[37]
S. Sörlin, "Krisen, staten och välfärden," i Vad händer nu?: Välfärden efter Corona, Jesper Bengtsson, Maja Lindenbaum & Stina Pettersson red., Stockholm : Premiss förlag, 2021, s. 47-59.
[38]
R. Biasillo, C. de Majo och D. Valisena, "Environments of Italianness : for an environmental history of Italian migrations INTRODUCTION," Modern Italy, vol. 26, no. 2, s. 119-124, 2021.
[39]
J. Martin-Nielsen, "Undecided dreams : France in the Antarctic, 1840-2021," Polar Record, vol. 57, 2021.
[40]
S. O. Hansson och G. H. Hadorn, "Preface," i The Argumentative Turn in Policy Analysis : Reasoning about Uncertainty, : Springer Science and Business Media B.V., 2016.
[41]
S. O. Hansson, "Contraction," i Descriptor Revision : Belief Change through Direct Choice, : Springer Science and Business Media B.V., 2017, s. 151-162.
[42]
S. O. Hansson, Descriptor Revision Belief Change Through Direct Choice. Springer Science and Business Media B.V., 2017.
[43]
S. O. Hansson, "Dynamic Descriptors," i Descriptor Revision : Belief Change through Direct Choice, : Springer Science and Business Media B.V., 2017, s. 95-114.
[44]
S. O. Hansson, "Global Descriptor Revision," i Descriptor Revision : Belief Change through Direct Choice, : Springer Science and Business Media B.V., 2017, s. 85-93.
[45]
S. O. Hansson, "Inside the Black Box," i Descriptor Revision : Belief Change through Direct Choice, : Springer Science and Business Media B.V., 2017, s. 17-26.
[46]
S. O. Hansson, "Introduction," i Technology and Mathematics, : Springer Nature, 2018, s. 3-10.
[47]
A. D. Hemmings, K. Dodds och P. Roberts, "Introduction : The politics of Antarctica," Handbook on the Politics of Antarctica, s. 1-17, 2017.
[48]
S. O. Hansson, "Local Descriptor Revision," i Descriptor Revision : Belief Change through Direct Choice, : Springer Science and Business Media B.V., 2017, s. 63-84.
[49]
S. O. Hansson, "Looking Back – and Ahead," i Descriptor Revision : Belief Change through Direct Choice, : Springer Science and Business Media B.V., 2017, s. 165-167.
[50]
S. O. Hansson, "Mathematical and Technological Computability," i Technology and Mathematics, : Springer Nature, 2018, s. 185-234.
Tillhör: Institutionen för filosofi och historia
Senast ändrad: 2021-12-06