Till innehåll på sidan

Institutionen för filosofi och historia

På institutionen för filosofi och historia bedriver vi forskning, utbildning och doktorandutbildning inom många av filosofins olika grenar, etik, historiska kärnämen, teknikhistoria, miljöhumaniora och mycket mer. Prefektskapet är gemensamt, men administration och övrig verksamhet är fördelad till respektive avdelning. Institutionen ligger på Teknikringen 72-76 på KTH Campus.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

https://www.kth.se/sv/philhist/phil

Följ oss

Publikationer

[3]
S. Lidström, A. Wickberg och J. Gärdebo, "Ocean environing media : Datafication of the deep sea," i Environing Media, Adam Wickberg and Johan Gärdebo red., : Routledge, 2023, s. 114-133.
[4]
S. Sörlin, "Så blev Stockholm en världsstad i kampen mot miljöforstörelsen," Dagens nyheter, no. 29 May, 2022.
[5]
A. Wickberg, "Temporal Poetics of Planetary Transformations : Alexander von Humboldt and the Geo-Anthropological History of Americas," i Times of History, Times of Nature : Temporalization and the Limits of Modern Knowledge, Anders Ekström & Staffan Bergwik red., Oxford : Berghahn Books, 2022, s. 181-206.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Tillhör: Institutionen för filosofi och historia
Senast ändrad: 2022-09-06