Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

På avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö bedrivs forskning, doktorandutbildning och grundutbildning inom historiska kärnområden. Vi har en bred expertis inom historia och integrerad humaniora och rör oss inom områden som klimat, energi, kulturarv, media, politisk ekologi, stadsstudier, forskningspolitik och innovation, vetenskap och teknikstudier (STS) samt humaniora för miljö och posthumaniteterna.

Vårt huvudspråk är engelska, och därför är det i huvudsak vår engelskspråkiga webbsida som uppdateras med ny information: the Division of History of Science, Technology and Environment

Har du frågor, mejla gärna till: history@abe.kth.se

Publikationer

[3]
L. Rahm och J. Rahm-Skågeby, "Deliberately Destructive Speculative Design," Postdigital Science and Education, 2023.
[5]
S. Sörlin, Framtidslandet. 1. uppl. Gothenburg : Teg Publishing, 2023.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal

Kalender