Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

På avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö bedrivs forskning, doktorandutbildning och grundutbildning inom historiska kärnområden. Vi har en bred expertis inom historia och integrerad humaniora och rör oss inom områden som klimat, energi, kulturarv, media, politisk ekologi, stadsstudier, forskningspolitik och innovation, vetenskap och teknikstudier (STS) samt humaniora för miljö och posthumaniteterna.

Vårt huvudspråk är engelska, och därför är det i huvudsak vår engelskspråkiga webbsida som uppdateras med ny information: the Division of History of Science, Technology and Environment

Har du frågor, mejla gärna till: history@abe.kth.se

Publikationer

[1]
K. Müller, "Responsive Research Quality Articulations of the Humanities," i Making Universities Matter : Innovation, Technology, and Knowledge Management, Pauline Mattsson; Eugenia Perez Vico; Linus Salö red., Cham, Switzerland : Springer Nature, 2024, s. 165-184.
[2]
E. Perez Vico et al., "Valorizing the Humanities," i Making Universities Matter: Collaboration, Engagement, Impact, Pauline Mattsson, Eugenia Perez Vico & Linus Salö red., Cham, Switzerland : Springer Nature, 2024, s. 211-232.
[3]
A. Wickberg et al., "The mediated planet : Datafication and the environmental SDGs," Environmental Science and Policy, vol. 153, s. 103673-103673, 2024.
[4]
D. Nilsson et al., "Schizotopia: on small islands and sustainability : Reflections from the two collaborative projects Circular Water Challenge and Pelago," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 243, 2024.
[5]
A. Biørn-Hansen och D. Nilsson, "Exploring CO2-Budgeting to Meet KTH Climate Target for Aviation," , TRITA-ABE-RPT, 244, 2024.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal

Kalender