Till innehåll på sidan

Forskning

Kärnan på avdelning är historisk forskning inom områdena teknik, vetenskap och miljö - inte minst går olika kombinationer av dem igenom allt vi gör. Vi är också ett globalt nav för forskning och doktorandutbildning inom miljöhistoria. På avdelningen forskar drygt fyrtio personer inom olika projekt.

På våra engelska sidor finns det fler projekt samt mer information om våra olika pågående och tidigare projekt: Research at the Division of History of Science, Technology and Environment

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2023-05-23