Till innehåll på sidan

Kontakt

Filosofi

Avdelningen för filosofi
Kungliga Tekniska Högskolan
Teknikringen 76 3 tr & 5tr
SE-100 44 Stockholm

Allmänna frågor: filosofi@abe.kth.se

Historiska studier

Avdelningen för Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Kungliga Tekniska Högskolan
Teknikringen 74D, 5 tr
SE-100 44 Stockholm

Allmänna frågor: history@abe.kth.se

Fullständig lista på alla anställda hittar du är: Personalkatalog Filosofi & Historia

Ledning:

Prefekt för institutionen för Filosofi och Historia

Avdelningsföreståndare för Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Avdelningsföreståndare för Filosofi 

Tillhör: Institutionen för filosofi och historia
Senast ändrad: 2022-07-13