Till innehåll på sidan

Institutionen för filosofi och historia

På institutionen för filosofi och historia bedriver vi forskning, utbildning och doktorandutbildning inom många av filosofins olika grenar, etik, historiska kärnämen, teknikhistoria, miljöhumaniora och mycket mer. Institutionen består av avdelningen för Filosofi, avdelningen för Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö samt forskningscentret KTH Environmental Humanities Laboratory. Besök oss gärna på Teknikringen 72-76 på KTH Campus.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

Följ oss

Publikationer

[2]
G. Johanson, T. P. Moto och L. Schenk, "A scoping review of evaluations of and recommendations for default uncertainty factors in human health risk assessment," Journal of Applied Toxicology, vol. 43, no. 1, s. 186-194, 2023.
[3]
N. Wormbs, "Environing time : Mediating climate modeling," i Environing Media, : Taylor and Francis, 2022, s. 134-149.
[4]
A. Wickberg och J. Gärdebo, "Editors' introduction : What are environing media?," i Environing Media, : Taylor and Francis, 2022, s. 1-12.
[5]
E. Isberg, "Allt handlar om vem som äger AI:n," Expressen, vol. 22 May, 2023.
[9]
A. Wedin, "Understanding Feasibility of Climate Change Goals and Actions," Ethics, Policy & Environment, s. 1-15, 2023.
[10]
A. Döhlen Wedin, "The planner's dilemma : An ethical investigation of adaptation to sea level rise," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 2328, 2023.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Tillhör: Institutionen för filosofi och historia
Senast ändrad: 2023-04-06