Till innehåll på sidan

Institutionen för filosofi och historia

På institutionen för filosofi och historia bedriver vi forskning, utbildning och doktorandutbildning inom många av filosofins olika grenar, etik, historiska kärnämen, teknikhistoria, miljöhumaniora och mycket mer. Prefektskapet är gemensamt, men administration och övrig verksamhet är fördelad till respektive avdelning. Institutionen ligger på Teknikringen 72-76 på KTH Campus.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

https://www.kth.se/sv/philhist/phil

Följ oss

Publikationer

[1]
H. G. Abebe, S. O. Hansson och K. Edvardsson Björnberg, "Arguments against Vision Zero: A Literature Review," i The Vision Zero Handbook : Theory, Technology and Management for a Zero Casualty Policy, Edvardsson Björnberg, K., Belin, M-Å., Tingvall, C., Hansson, S. O. red., 1. uppl. Switzerland : Springer Nature, 2022.
[2]
E. Eriksson, M. Wolrath Söderberg och N. Wormbs, "Exceptionalism and Evasion : How Scholars Reason About Air Travel," i Academic Flying and the Means of Communication, Kristian Bjørkdahl & Adrian Santiago Franco Duharte red., : Palgrave Macmillan, 2022.
[3]
S. Sörlin, "Förord," i Äldres lärande : Utblickar och insikter, Cecilia Bjursell & Malgorzata Malec Rawinski red., Stockholm : Natur och kultur, 2022, s. 8-10.
[4]
A. Kaijser, "Combatting "Acid Rain" : Protecting the Common European Sky," i Greening Europe : Environmental Protection in the Long Twentieth Century - A Handbook, Patrick Kupper and Anna-Katharina Wöbse red., 1. uppl. Oldenbourg : De Gruyter Open, 2022, s. 363-388.
[5]
P. Högselius, "Atomic Shocks of the Old : Putting Water at the Center of Nuclear Energy History," Technology and culture, vol. 63, no. 1, s. 1-30, 2022.
[6]
J. Rahm-Skågeby och L. Rahm, "Design and deep entanglements," interactions, vol. 29, no. 1, s. 72-76, 2022.
[7]
S. Sörlin, "Den viktigaste tusendelen," i Natur & Kultur 100 år: En jubileumsskrift, Stockholm : Natur och kultur, 2022, s. 66-77.
[8]
S. Sörlin, "Environmental Times : Historical and Scientific Temporalities from Annales to Anthropocene, ca. 1920-2020," i Times of History, Times of Nature : Temporalization and the Limits of Modern Knowledge, Anders Ekström & Staffan Bergwik red., New York, Oxford : Berghahn Books, 2022, s. 64-101.
[10]
S. Evens, "Crisis en Catastrofe. : De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw," BMGN : Low Countries Historical Review, no. 137, 2022.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Tillhör: Institutionen för filosofi och historia
Senast ändrad: 2022-09-06