Till innehåll på sidan

Forskning vid institutionen

Forskning vid institutionen för fastigheter och byggande omfattar juridiska och ekonomiska frågor och managementfrågor med koppling till fastighetsförvaltning,
fastighetsutveckling och byggande, samt geodesi.

Forskningen inom dessa områden omfattar både mer grundläggande forskning om bakomliggande orsaker och mekanismer till mer tillämpad forskning inriktad på att ge underlag för beslut inom både offentlig och privat sektor.

För att få information om de forskningsprojekt som bedrivs vid institutionen, se pågående forskningsprojekt .

Information om respektive avdelnings forskningsområde:

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-04-14