Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskning vid avdelningen för fastighetsekonomi och finans

Inom området fastigheter, bostäder och stadsekonomi finns det ett stort antal sociala utmaningar. Det handlar om frågor om bostadsmarknadens funktion, överkomliga bostadspriser, bostadsbrist och överskuldsättning och även hur fastighetssektorn ska svara på klimathotet. Dessutom finns det ny forskning som tillämpar verkliga alternativsmodeller, till exempel för markvärdering.

Forskningsprofilen vid avdelningen för fastighetsekonomi och finans kan beskrivas utifrån flera teman. Dessa inkluderar fastighetsekonomi och finans, bostadsekonomi, reala optioner och byggnadsekonomi. Forskningen fokuserar på kommersiella fastighetsmarknader och bostadsmarknader. Vidare studerar forskningen både direkta och indirekta fastighetsmarknader.

Forskningen baseras huvudsakligen på ekonomisk teori men tillämpas på våra tematiska områden. Eftersom fastighetsmarknaderna är mycket integrerade med de finansiella marknaderna och den övergripande makroekonomiska miljön, tar forskningen också hänsyn till samspelet mellan de olika marknaderna och makroekonomiska variabler.

Forskningen bygger på kvantitativa forskningsmetoder med fokus på empirisk forskning som syftar till att uppskatta orsakssamband. Viss forskning fokuserar även på utveckling av teoretiska matematiska modeller för fastighetsmarknader. Prognoser av fastighetspriser och kvantifiering av fastighetsprisrisker hör också till forskningsagendan. Forskning om värdepapperiserade (noterade) fastighetsmarknader har vuxit i betydelse, där tillämpad finansiell ekonometrisk forskning om pris- och avkastningsdata för offentliga REIT och indexerade fastighetssektorindex står i fokus.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2020-04-27