Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskning vid avdelningen för ledning och organisering i byggande och förvaltning

Forskningsområdet omfattar ledning och organisering av hela bygg- och förvaltningsprocessen, från idé via planering, projektering, produktion och förvaltning. Vi bedriver tillämpad forskning, ofta i samarbete med forskare från andra universitet och högskolor och med representanter för industri och samhälle, och vi kombinerar teknik, ekonomi, organisation och ledarskap. Forskningen har en tydlig inriktning mot byggherreperspektiv och ett hållbart och innovativt samhällsbyggande.

Exempel på forskningsprojekt:

 • Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande, www.procsibe.se
  • Samverkan och tidig entreprenörsmedverkan i infrastrukturprojekt
  • Konsultupphandling i infrastrukturprojekt
  • Upphandling och inter-organisatorisk byggherresamverkan i stadsutveckling
  • Upphandling, styrning och samverkan i tidiga skeden i bostadsutveckling
  • Bygglogistik, upphandling och entreprenörssamverkan i stadsutveckling
  • Upphandling av fastighetsförvaltning
 • Ledning och organisering av fastighetsförvaltning
  • Trender för ökat lågenergibyggande, integration och social hållbarhet i samband med renovering
  • Nya sätt att organisera arbetslivet och arbetsplatsen
  • Digitalisering av tjänster och byggnadsinformation
  • Kunskap och lärande i fastighetsförvaltning
 • Industriella nätverk och innovation
  • Industriella affärsrelationer och rollen de spelar för innovationsprocesser
  •  Samverkan och innovation i sjukhusprojekt
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-04-15