Till innehåll på sidan

Transport i informationsåldern

Vision: att radikalt förbättra transportsystemets tillgänglighet, effektivitet och säkerhet genom att utveckla tjänster som kapitaliserar på de snabba framstegen inom sensor-, informations- och mobil kommunikationsteknik för realtidsdrift, planering och kontroll.

Forskargrupper

Flera forskargrupper inom KTHs skolorganisation bedriver forskning relaterad till transport i informationsåldern.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Avdelningen för Transport planering

Systemanalys och ekonomi

Skolan för teknikvetenskap(SCI)

Division of Vehicle Dynamics  (Engelska)

Kompetenscentra

Forskning kopplad till framtida transportinfrastruktur bedrivs också vid flera kompetenscentra  på KTH och via de strategiska forskningsområdena (SRA) och genom samarbeten inom European Institute of Innovation and Technology (EIT) och Knowledge and Innovation Communities (KIC)