Till innehåll på sidan

Innovativa farkostkoncept

Vision: att hitta lösningar för grönare, smartare och säkrare farkoster, som är utformade för ett hållbart transportsystem.

Forskningsgrupper

Flera forskargrupper inom KTHs skolorganisation bedriver forskning kopplat till temaområdet Innovativa fordonskoncept. 

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Avdelningen för mikro- och nanosystem

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Institutionen för mekanik

Hållfasthetslära

Farkost och flyg

Lättkonstruktioner

Spårfordon

Fordonsdynamik

Marina system

Teknisk mekanik

Marcus Wallenberglaboratoriet  (Engelska)

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Avdelningen för Processteknologi

Kompetenscentra

Forskning kopplad till framtida transportinfrastruktur bedrivs också vid flera kompetenscentra  på KTH och via de strategiska forskningsområdena (SRA)  och genom samarbeten inom European Institute of Innovation and Technology (EIT) och Knowledge and Innovation Communities (KIC)