Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Politiska och institutionella ramar

Vision: skapa underlag för lösningar och innovation genom nya insikter om de processer, regler och beslut som påverkar transportsystemets prestanda.

Om politiska och institutionella ramar

Forskargrupper

Flera forskargrupper inom KTHs skolorganisation bedriver forskning inom området politiska- och institutionella ramar.

Kompetenscentra

Forskning kopplad till framtida transportinfrastruktur bedrivs också vid KTH:s olika kompetenscentra  genom de strategiska forskningsområdena (SRA)  och genom samarbeten inom EIT-KIC .

Om forskningstemat politiska och institutionella ramar

Läs nedan vad professor Yusak Susilo  säger om temat politiska och institutionella ramar.

Vad täcker detta tematiska område?
"Detta tematiska område täcker olika politiska frågor, institutionella frågor och styrningsfrågor. Det syftar till att underlätta kommunikationen för att hitta lösningar och innovation i en snabbt föränderlig stad och transportmiljö genom ny insikt och förståelse av processer från både användare och intressenters perspektiv, och tillhandahålla val som påverkar transportsystemets prestanda och transportanvändarnas välbefinnande. "

Vad händer inom temat?
"Det händer väldigt mycket. Med tanke på Stockholms stadsvision att vara en stad som är promenadbar och med gratis fossila bränslen blir det allt viktigare att skapa ett mänskligt centrum med fungerande transportinfrastruktur. Med de snabbt växande städerna och snabba teknologier behöver planeringsprocesserna bli mycket mer komplexa och omfattande. Detta kräver att vi hittar mer innovativa, effektiva och anpassningsbara lösningar och regler som kan tillgodose framsteg för de befintliga lagarna och samhällets behov. "