Till innehåll på sidan

Framtida transportinfrastruktur

Vision: att möjliggöra en hållbar, effektiv och säker transportinfrastruktur, där nya tekniklösningar är utformade med hänsyn till klimat, miljö, säkerhet och energianvändning.

Forskningsgrupper

KTH har flera forskningsgrupper verksamma inom forskning relaterad till framtida transportinfrastruktur.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Systemanalys och ekonomi

Skolan för teknikvetenskap(SCI)

Marcus Wallenberg Laboratoriet (Engelska)

Enheten för järnvägsfordon (Engelska)

Enheten för Hållfasthetslära

Kompetenscentra

KTH har flera kompetenscentra , EIT-KIC  och SRA  som bedriver forskning kopplad till framtida transportinfrastruktur.