Till innehåll på sidan

Avdelningen för Processteknologi

Från utveckling och tillämpning av katalysatorer till reaktionsmekanismer och förgasningssystem.

Forskningen vid avdelningen för Processteknologi är inriktad på kemisk energi- och bränsleomvandling. Våra två huvudområden innefattar industriell katalys och miljökatalys samt termokemisk omvandling av biomassa. Ett viktigt ämne som förenar dessa två områden är kemisk processning av förnyelsebara råvaror. Vi använder oss av kemiteknikens verktygslåda för att ta itu med de stora utmaningarna som dagens samhälle ställs inför. Av dessa utmaningar sätter vi fokus på de relaterade till energi och miljö.

En av våra förgasare, vårt bränsle, karakterisering och katalytiska reaktorer