Till innehåll på sidan

Forskning

Bland svenska universitet innehar avdelningen för Processteknologi på KTH en unik kompetens inom området kemisk energi- och bränsleomvandling. De två huvudområden som studeras är katalys och termokemisk omvandling av biomassa.

Industriell Katalys och Miljökatalys

Katalysforskningen består av fundamentala studier såväl som forskning om katalys för industriella applikationer.

Termokemisk Omvandling av Biomassa

Expertisen och erfarenheten inom kemisk omvandling av biomassa har funnits på avdelningen sedan 70-talet och innefattar förgasning, pyrolys och katalytiska processer för gasuppgradering och tjärkrackning.

Innehållsansvarig:Saiman Ding
Tillhör: Institutionen för kemiteknik
Senast ändrad: 2018-01-19