Till innehåll på sidan

Kemiteknik

Vår forskning fokuserar på några större teman: läkemedelsframställning, funktionella ytor, miljöteknik och energiomvandlingar.

Kemiteknik kombinerar fundamental kunskap med ingenjörsverktyg för att ta fram nya produkter och processer. Arbetet kombinerar experimentella aktiviteter och avancerad modellering.

Det förhållandesättet är användbart vid analys av komplexa processer och system och kan därför användas för att studera ett antal olika system, såväl naturliga som konstgjorda. Teknologer och forskarstuderande som läst vid institutionen kan därför hittas i ett antal olika branscher, relativt ofta långt utanför de klassiska områdena för kemiteknik.

Institutionen för kemiteknik är en del av Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa .

Avdelningar

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Institutionen för kemiteknik
Senast ändrad: 2020-06-26