Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kemiteknik

Forskningen vid Institutionen för kemiteknik riktar sig mot tre viktiga tillämpningsområden; energi, miljö och kemiteknik för nya processer.

Inom dessa huvudområden utförs forskning i ett antal olika ämnen, såsom katalys, termokemisk omvandling av biomassa, energiprocesser, elektrokemiska energiomvandlare, separationsprocesser, resursåtervinning från avfall och transportprocesser i olika system.

Grundläggande kemisk kunskap kombineras med kemitekniska verktyg för att utveckla fördjupad förståelse och nya hållbara kemitekniska processer och produkter. En viktig del av forskningen är länken mellan experimentella aktiviteter och avancerad modellering.

Institutionen för kemiteknik är en del av Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa .

Avdelningar