Till innehåll på sidan

Avdelningen för Energiprocesser

Det gemensamma för forskningen på Avdelningen för energiprocesser har under lång tid varit systemperspektivet, det vill säga att komponenter studeras tillsammans och i samverkan med deras omgivning. System som studeras kan vara allt från stationära och mobila tekniska och tekno-ekonomiska system med olika energibärare till socio-tekniska system där bland annat styrmedel och nationalekonomiska perspektiv är viktiga aspekter. Under de senaste decennierna har också i stort sett all forskning på avdelningen varit inriktad på lösningar för att minska människans påverkan på klimatet.

Majoriteten av de anställda på Energiprocesser har en kemiteknisk bakgrund, vilket innebär att en termodynamisk förståelse för energiomvandlingsprocesser är ett fundament. Forskningen sträcker sig dock ofta till mång- och tvärvetenskapliga områden i samarbete med discipliner bortom de traditionellt ingenjörsvetenskapliga. Huvudinriktningen för Energiprocessers nuvarande drygt tiotalet medarbetare är: kemitekniska enhetsoperationer, koldioxidavskiljning och -lagring, system för så kallade negative utsläpp, strömningslära och system för produktion, lagring och transport av vätgas.

Innehållsansvarig:Stefan Grönkvist
Tillhör: Institutionen för kemiteknik
Senast ändrad: 2021-09-30