Avdelningen för Energiprocesser

Energiforskning med kemitekniskt angreppssätt och systemperspektiv

Vid avdelningen för Energiprocesser är verksamheten inriktad på olika energiomvandlingsprocesser. Syftet är att med ett kemitekniskt angreppssätt utveckla dessa så att de blir mer miljövänliga och effektiva ur ett systemperspektiv.

Forskningen är inriktad mot fem olika huvudområden och innefattar teoretiska studier såväl som datorstödda simuleringar och praktiska försök:

Energisystem
Rationell användning av biobränsle
Bränslecellssystem
Kemisk värmelagring och absorptionsmaskiner för kyla/värme
Avancerade kraftcykler

Innehållsansvarig:Raimund von der Emden
Tillhör: Institutionen för kemiteknik
Senast ändrad: 2019-01-14