Till innehåll på sidan

Avdelningen för Tillämpad elektrokemi

Allmänt

Elektrokemi handlar om omvandling mellan energi i kemisk och elektrisk form. Det får bland annat sin användning för att direkt utvinna elektricitet ur ett startmaterial som i batterier och bränsleceller, och för att producera kemiska produkter och metaller i elektrolytiska processer. Det kan också användas i sensorer och andra metoder för kemisk analys. Många av de stora problemen och utmaningarna i världen idag handlar om hur vi ska få energi och på bästa sätt utnyttja de tillgångar vi har. Där kommer nya och förbättrade elektrokemiska system att få en allt större roll.

Vid avdelningen för tillämpad elektrokemi arbetar cirka 20 personer med forskning och undervisning. Ett flertal av de anställda är doktorander som bedriver egen forskarutbildning. Forskningen är huvudsakligen inriktad mot elektrokemiska strömkällor (litium-jonbatterier, ZEBRA-batterier, smältkarbonatbränsleceller, polymerelektrolytbränsleceller och direktmetanolbränsleceller) och elektrolytiska processer (kloratproduktion, zinkelectrowinning och jonbytarassisterad elektrodialys).

Ett gemensamt tema i de olika forskningsprojekten är experimentell karakterisering och matematisk modellering av elektrokemiska system. Av speciellt intresse är utveckling och användning av teorier för porösa elektroder, huvudsakligen applicerat på batterielektroder och bränslecellselektroder. Studier av materietransport i flytande och polymera elektrolyter är en annan viktig aktivitet. Utveckling av dynamiska (icke-stationära) elektrokemiska metoder för studier av elektrodkinetik, materietransport, porösa elektroder och material är också av stor betydelse.

.
Elektrokemi
Elektrokemi
Elektrokemi
Innehållsansvarig:Jing Ying Ko
Tillhör: Institutionen för kemiteknik
Senast ändrad: 2019-01-14