Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avdelningen för Tillämpad Elektrokemi

Elektrokemi handlar om omvandling mellan kemisk och elektrisk energi och ett generellt mål med vår forskning är att göra denna övergång så energieffektiv som möjligt.

Elektrokemi används för energilagring i batterier och bränsleceller, och för att producera kemiska produkter och metaller i elektrolytiska processer. Det används också i sensorer för kemisk analys och i miljöinriktade tillämpningar som vattenrening. Många av de stora utmaningarna i världen idag handlar om energi och utnyttjande av de tillgångar vi har. Där kommer elektrokemiska system att få en allt större betydelse.

Vid Avdelningen för Tillämpad Elektrokemi arbetar runt 30 personer med forskning och undervisning. Forskningen är huvudsakligen inriktad mot elektrokemiska strömkällor (litium-jonbatterier, smältkarbonatbränsleceller, polymerelektrolytbränsleceller och redoxflödesbatterier) och elektrolytiska processer (vattenelektrolys och kloratproduktion). Ett gemensamt tema i de olika forskningsprojekten är experimentell karakterisering och matematisk modellering av elektrokemiska system.

Av speciellt intresse är utveckling och användning av teorier för porösa elektroder för batterier och bränsleceller. Studier av materietransport i flytande och polymera elektrolyter samt av kinetik för olika elektrodreaktioner på nya typer av material är andra viktiga aktiviteter.