Till innehåll på sidan

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

CBH är en av KTH:s fem skolor och en stark konstellation för forskning och utbildning inom de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi.

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa bedriver forskning och utbildning inom områden som rör flera globala samhällsutmaningar. Bland dem finns hållbar energi, hälsa och åldrande befolkningar, klimatförändringar, hållbar produktion och arbetsliv, livsmedelsproduktion och rent vatten.

Institutioner

Nytt från CBH-skolan

Yogesh Devichand Todarwal.
Doktorand Yogesh Devichand Todarwal är förstaförfattare till artikeln i The Journal of Physical Chemistry B där resultaten presenterades. Bild: Jon Lindhe, KTH

Identifierad protein-ligandbindning kan bidra till tidig upptäckt av Alzheimers sjukdom

Forskare vid CBH-skolans institution för Teoretisk kemi och biologi har bidragit med en pusselbit i förståelsen av interaktionen mellan markörer och p...

Läs artikeln
Emma Lundberg.
Professor Emma Lundberg, Scilifelab.

Ny AI-metod ger bättre förståelse av våra celler

En ny AI-baserad metod kan ge forskare en bättre förståelse av cellernas uppbyggnad. Med hjälp av tekniken, som kallas Multi-Scale Integrated Cell (Mu...

Läs artikeln
Xuying Wang.

Xuying Wang, Yt- och korrosionsvetenskap

Xuying Wangs avhandling handlar om att förstå om olika metalliska föremål, metaller och legeringar kan frisätta nickel och kobolt i kontakt med olika ...

Läs artikeln

Kalender

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2021-05-03