Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

CBH är en KTH:s fem skolor och en stark konstellation för forskning och utbildning inom de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi.

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa bedriver forskning och utbildning inom områden som rör flera globala samhällsutmaningar. Bland dem finns hållbar energi, hälsa och åldrande befolkningar, klimatförändringar, hållbar produktion och arbetsliv, livsmedelsproduktion och rent vatten.

Institutioner

Nytt från CBH-skolan

Joakim Engström, Fiber- och polymerteknologi

Joakim Engström försvarar sin avhandling "Tailored adhesion of PISA-latexes for cellulose modification and new materials" den 22 februari 2019.

Läs artikeln
Ett studentlag från KTH, KI och Konstfack har utvecklat en metod för att rena avloppsvatten från antibiotika. Bild: iGEM Stockholm

Studenterna som renar avloppsvatten från antibiotika

Varje dag spolas mängder med läkemedelsrester ner i våra toaletter och går ut i avloppsvattnet. Det rubbar balansen i havets ekosystem. Men nu har ett...

Läs artikeln
Slem skyddar kroppen från bakterier och inflammationer.

Sökes: Proffs på slemteknik

Hallå där, Thomas Crouzier, forskare på avdelningen glykovetenskap vid KTH. Du och din kollegor håller på att rekrytera en postdoktor i slemteknik jus...

Läs artikeln

Kalender

Innehållsansvarig:Kenneth Carlsson
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2018-02-05