Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

CBH är en av KTH:s fem skolor och en stark konstellation för forskning och utbildning inom de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi.

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa bedriver forskning och utbildning inom områden som rör flera globala samhällsutmaningar. Bland dem finns hållbar energi, hälsa och åldrande befolkningar, klimatförändringar, hållbar produktion och arbetsliv, livsmedelsproduktion och rent vatten.

Institutioner

Nytt från CBH-skolan

Bild av en mushjärna med två proteiner i grönt och rött. Bild: SciLifeLab

Nya proteinatlasen kan bidra till bättre behandling av Alzheimer och fetma

Ökade kunskaper om och bättre behandling av såväl hjärnrelaterade sjukdomar som Alzheimer, Parkinson och ALS som av fetma. Det kan bli möjligt tack va...

Läs artikeln
Viktor Nykvist, Wafa Qasim (som arbetar i bakgrunden) och Philip Josephson har blivit publicerade i den vetenskapliga tidskriften Journal of Chemical Education.

Studenter utvecklade grön kemilaboration - ledde till publicering 

Tre kemistudenter utvecklade en ”grön” laboration i organisk kemi som en del av sitt kandidatprojekt och har blivit publicerade i den vetenskapliga ti...

Läs artikeln
Lisa Karlsson från Älvsjö tycker att sommarforskarskolan stärkt hennes övertygelse om att hon vill jobba med kemi i framtiden. Foto: Sabina Fabrizi.

Sommarforskarskola samlade intresserade elever

Under två sommarlovsveckor har 52 elever från högstadie- och gymnasieskolor tillbringat dagarna på CBH-skolan med att labba och lära sig mer om naturv...

Läs artikeln

Kalender

Innehållsansvarig:Kenneth Carlsson
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2019-03-28