Till innehåll på sidan

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

CBH är en av KTH:s fem skolor och en stark konstellation för forskning och utbildning inom de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi.

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa bedriver forskning och utbildning inom områden som rör flera globala samhällsutmaningar. Bland dem finns hållbar energi, hälsa och åldrande befolkningar, klimatförändringar, hållbar produktion och arbetsliv, livsmedelsproduktion och rent vatten.

Institutioner

Nytt från CBH-skolan

Två män.
Hao Yang och Mårten Ahlquist. Foto: Sabina Fabrizi och Jon Lindhe, KTH

Ny katalysator kan ge billigare och effektivare vätgasproduktion

Forskare vid KTH har varit med och tagit fram en ny, mycket effektiv katalysator för oxidation av vatten i syre och väte. Resultatet, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Cat...

Läs artikeln
Leende man med skjorta.
Biträdande lektor Shareq Mohd Nazir. Foto: Åsa Karsberg, KTH

Nytt Horizon Europe-projekt ska minska utsläppen från jordbrukssektorn

Forskare vid institutionen för kemiteknik på KTH samarbetar med andra europeiska partners för att utveckla och implementera tekniker som kraftigt ska kunna reducera utsläppen av metan och lustgas från...

Läs artikeln
Mellanstadieelever lär sig programmera
Två av eleverna från Vistaskolan samarbetar framför datorn. Foto: Mikael Sjöberg

Mellanstadieelever lär sig programmera på campus Flemingsberg

Under fem tisdagar i vår har tio mellanstadieelever från Vistaskolan i Huddinge fått lära sig programmera i en av datasalarna på KTH i Flemingsberg. Tisdag 24 maj var sista tillfället och barnen fick ...

Läs artikeln

Kalender

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2022-04-04