Till innehåll på sidan

Centrumbildningar

Vid KTH:s centra bedrivs forskning framför allt inom nya områden och ofta i samarbete med samhälle och näringsliv.

Ett centrum kan vara knutet till en viss institution men bedriva självständig forskning, i de flesta fall med en särskild styrelse med representanter för industri och samhälle, eller vara en fristående enhet direkt under rektor. I de flesta centra finns ett nära samarbete med industrin och i flera fall är också centra samarbetsorgan mellan KTH och andra universitet.

Solceller på fält.

2MILab

Molecules and Materials at Interfaces Laboratory

AdBIOPRO

Competence Centre for Advanced BioProduction by Continuous Processing

Provrör.

AIMES

Center for the Advancement of Integrated Medical and Engineering Sciences

Proteiner.

CellNova

Research for the development and production of next-generation biological drugs

CEM4MAT

Centre of Electron Microscopy for Materials

SAPC

Centrum för flyg- och rymdfysiologi

Human Protein Atlas

A program with the aim to map all the human proteins in cells, tissues and organs

Bild av ett rum med bord, fåtölj och rullator.

Integration Lab

Ett living lab som förbättrar hållbara kontakter mellan hemsjukvård och hälsovård.

Man som springer.

KTH centrum för idrottsteknik

Förbättrad prestation, hälsa och inkludering inom idrotten genom avancerad forskning, innovation och utbildning.

Kvinna på ett fält.

KTH FOOD

Ett centrum för hållbar och hälsosam livsmedelsproduktion

MedTechLabs

Ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning

SFC

Swedish Gasification Centre

Treesearch

Collaboration on the reserach on new materials from the forest

WCPR

Wallenberg Center for Protein Research

WWSC

Wallenberg Wood Science Center

Länkarna nedan leder till respektive aktivt centrums egen webbplats.

2miLab

AdBIOPRO

AIMES

CellNova

CEM4MAT

Centrum för flyg- och rymdfysiologi, SAPC

FiReFoam

Greenhouse Labs

Human Protein Atlas

Integration Lab

Jonassons centrum för medicinsk avbildning

MedTechLabs

National Genomics Infrastructure

The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability (CFB)

Svenskt förgasningscentrum (SFC)

Treesearch

Wallenberg Center for Protein Research

Wallenberg Wood Science Center

CDDH

KTH FOOD

KTH centrum för idrottsteknik

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2023-03-09