Till innehåll på sidan

Centrumbildningar

Vid KTH:s centra bedrivs forskning framför allt inom nya områden och ofta i samarbete med samhälle och näringsliv.

Ett centrum kan vara knutet till en viss institution men bedriva självständig forskning, i de flesta fall med en särskild styrelse med representanter för industri och samhälle, eller vara en fristående enhet direkt under rektor. I de flesta centra finns ett nära samarbete med industrin och i flera fall är också centra samarbetsorgan mellan KTH och andra universitet.

Solceller på fält.

2MILab

Molecules and Materials at Interfaces Laboratory

AdBIOPRO

Competence Centre for Advanced BioProduction by Continuous Processing

Provrör.

AIMES

Center for the Advancement of Integrated Medical and Engineering Sciences

Proteiner.

CellNova

Research for the development and production of next-generation biological drugs

CEM4MAT

Centre of Electron Microscopy for Materials

SAPC

Centrum för flyg- och rymdfysiologi

FiReFoam

Lightweight and fire-retardant organic/inorganic foams and composites

Greenhouse Labs

Connecting Science and Industry

Länkarna nedan leder till respektive aktivt centrums egen webbplats.

2miLab

AdBIOPRO

AIMES

CellNova

CEM4MAT

Centrum för flyg- och rymdfysiologi, SAPC

FiReFoam

Greenhouse Labs

Human Protein Atlas

Integration Lab

Jonassons centrum för medicinsk avbildning

KTH Center for Applied Precision Medicine (KCAP)

MedTechLabs

National Genomics Infrastructure

The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability (CFB)

Svenskt förgasningscentrum (SFC)

Treesearch

Wallenberg Center for Protein Research

Wallenberg Wood Science Center

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2020-12-01