Centrumbildningar

Vid KTH:s centra bedrivs forskning framför allt inom nya områden och ofta i samarbete med samhälle och näringsliv.

Ett centrum kan vara knutet till en viss institution men bedriva självständig forskning, i de flesta fall med en särskild styrelse med representanter för industri och samhälle, eller vara en fristående enhet direkt under rektor. I de flesta centra finns ett nära samarbete med industrin och i flera fall är också centra samarbetsorgan mellan KTH och andra universitet.

Länkarna nedan leder till respektive aktivt centrums egen webbplats.

2miLab

AdBIOPRO

BiMaC Innovation

Biomime - "Swedish Center for biomimetic fiber engineering"

CellNova

CEM4MAT

Centrum för flyg- och rymdfysiologi, SAPC

FiReFoam

Greenhouse Labs

Human Protein Atlas

Integration Lab

Jonassons centrum för medicinsk avbildning

KTH Advanced Carbohydrate Materials Consortium – CarboMat

KTH Center for Applied Precision Medicine (KCAP)

National Genomics Infrastructure

The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability (CFB)

ProNova VINN Excellence Centre for Protein Technology

Treesearch

Wallenberg Center for Protein Research

Wallenberg Wood Science Center

Svenskt förgasningscentrum

Innehållsansvarig:Kenneth Carlsson
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2019-06-20