Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

CBH är en av KTH:s fem skolor och en stark konstellation för forskning och utbildning inom de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi.

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa bedriver forskning och utbildning inom områden som rör flera globala samhällsutmaningar. Bland dem finns hållbar energi, hälsa och åldrande befolkningar, klimatförändringar, hållbar produktion och arbetsliv, livsmedelsproduktion och rent vatten.

Institutioner

Nytt från CBH-skolan

Allergiframkallande substanser är ständigt närvarande i vår vardag. För att bemöta det växande problemet med allergier i samhället efterlyser Yolanda Hedberg ett ökat samarbete mellan kemister och hudläkare.

Livslånga allergier förebyggs genom ökad kunskap om farliga ämnen

Drygt 4 300 vanliga kemikalier i samhället kan utlösa kontaktallergi. – Kemister och hudläkare behöver samarbeta för att hantera det växande probleme...

Läs artikeln
Re:newcells grundare, från vänster: KTH Professor Mikael Lindström, Christofer Lindgren, Malcolm Norlin and KTH Professor Gunnar Henriksson

Cellulosatekniken som gör klädindustrin mer hållbar

Målet var att bryta ner växtcellulosa för etanolproduktion. Nu har tekniken tagit KTH-professorerna till en helt annan bransch – modeindustrin.  

Läs artikeln
Foto: Berndt Hildebrandt, Pixabay

Då blev dingon en vildhund

Dingons ursprung har länge varit ett hett diskussionsämne bland biologer. Nu kan forskare från bland annat KTH genom genforskning visa att vildhunden ...

Läs artikeln

Kalender

Innehållsansvarig:Kenneth Carlsson
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2020-01-21