Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nya workshoppar i bemötande för doktorander och handledare

Illustration med pratbubblor
Illustration: iStock
Publicerad 2024-03-26

HR på CBH bjuder in till nya workshoppar för både doktorander och handledare, där teori varvas med diskussioner. Temat är liksom i höstas bemötande. Workshoppen hålls vid två tillfällen i maj, för doktorander respektive handledare för doktorander.

– Workshopparna vi höll i november förra året var väldigt uppskattade. Det som främst uppskattades var att deltagarna själva fick diskutera. Det blir ett tryggt rum där man kan dela erfarenheter och kunskap, säger Sara Leoni, HR-administratör på CBH-skolan.

I workshopparna varvas teori med diskussioner och grupparbeten för att väcka tankar och förhållningssätt om hur vi bemöter varandra i en arbetsgrupp eller på en arbetsplats.

– Vi vill med de här workshopparna bidra till att skapa en trygg och positiv arbetsmiljö på CBH. Det finns alltid ett behov av att arbeta förebyggande mot diskriminering, konflikter och mobbning på arbetsplatsen, säger Sara Leoni.