Nyheter

 • Framtidens Nobelpristagare experimenterade på CBH

  Publicerad 2018-05-22
  Plastmaterial av brunalger. Det tillverkade skolbarn från Barnens Nobelklubb i labbet när de besökte CBH-skolan den 28 april och fick lära sig om kemi.

 • Benlimmet är här

  Publicerad 2018-04-23
  För tolv år sedan började forskare vid KTH jobba med en teknik för att plåstra ihop benfrakturer, en metod som gjorde att kirurgerna i framtiden skulle slippa använda skruvar och plattor av metall. Nu är framtiden här då arbetet har fortskridit och ett fungerande lim har tagits fram. Forskningsframsteget uppmärksammas med en vetenskaplig publicering i den prestigefyllda tidskriften Advanced Functional  Material.

 • KTH-forskare jobbar med nytt preventivmedel

  Publicerad 2018-03-20
  Lider du av en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom eller känner du någon som gör det? Forskare vid bland annat KTH har forskat om mänskliga slemhinnor och utvecklat ett biobaserad material som i framtiden förhoppningsvis kan göra livet enklare för människor med exempelvis ulcerös kolit. Dessutom hoppas forskarna att framstegen även kan resultera i ett preventivmedel som inte är hormonbaserat.

 • Nytt material ger billig vätgasproduktion

  Publicerad 2018-02-21
  Nu har forskare på KTH visat att det med hjälp av ett nytt och billigt material går att producera vätgas både billigt och storskaligt. Studien, som precis publicerats i Nature Communication, klargör att vätgas har potential att gå en lovande framtid till mötes.

 • Ny organisation rustar KTH för framtiden

  Publicerad 2017-12-15
  Från och med den 1 januari 2018 sjösätts KTH:s nya organisation med fem skolor i stället för tio. – Vi bygger en organisation som på ett mer effektivt och tydligt sätt stöder vår excellens inom utbildning och som speglar KTH:s bredd och kompetens på ett bättre sätt, säger Sigbritt Karlsson, KTH:s rektor.

 • Miljonanslag till Wallenberg Wood Science Center

  Publicerad 2017-12-06
  Nu står det klart att Wallenberg Wood Science Center, WWSC, får fortsatta anslag för sin forskning om nya biobaserade material från skogen. Forskningscentret, ett samarbete mellan KTH, Chalmers, Linköpings universitet och skogsindustrin, stöttas med upp till 400 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) under det kommande decenniet. 

 • Studenter fick pris i Tyskland för sitt examensarbete

  Publicerad 2017-12-01
  Olaf Hallbergs och Patricio Hernandez uppfinning kan bli standard på sjukhus i framtiden.

 • Forskare belönade med Best Paper Award

  Publicerad 2017-11-27
  Minkeun Has och Thomas Lindhs hanteringslösning för trådlösa sensorer i sjukvården belönades i oktober med utmärkelsen Best Paper Award vid IEEE:s 19:e konferens Healthcom 2017 i Dalian, Kina.

 • Viktig beståndsdel i trä kartlagd

  Publicerad 2017-11-21
  Forskare vid bland annat KTH har studerat granträ på nanonivå. I detta arbete har de identifierat ett återkommande mönster hos ett ämne i granen som påverkar samspelet med andra beståndsdelar. Resultatet kan användas för att dra bättre nytta av skogen, en av Sveriges största naturresurser, i form av bättre förståelse för granträets styrka men också hur man bäst kan producera biobränslen.

 • Skolchef förklarade Nobelpriset

  Publicerad 2017-10-09
  Hans Hebert kommenterade årets Nobelpris i kemi och svarade på frågor från gymnasieelever på Nobelmuseet när 2017 års pristagare tillkännagavs.

 • Så känns det att ta på en människas hjärna

  Publicerad 2017-09-19
  Vad har KTH:s forskare gemensamt med musikgruppen Panetoz? Båda fångade publikens intresse på "En dag för Flemingsberg".

 • Samarbetsavtal tecknat i Sydkorea

  Publicerad 2012-11-22
  KTH tecknade nyligen ett avtal om forskarutbyte med det sydkoreanska universitetet Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST. Samarbetet har sin utgångspunkt i Rune och Kerstin Jonassons donation.

 • Han gör om dina strumpor till en skjorta

  Publicerad 2012-10-22
  Svenskarna förbrukar 130 000 ton textilier per år. Samtidigt hamnar mindre än en fjärdedel i klädinsamlingar. Resten slängs bort eller bränns upp. Detta är ett problem av flera anledningar, bland annat för "Peak Cotton" har nåtts, vilket innebär att vi inte klarar av att tillgodose jordens befolkning med kläder. KTH-forskare har dock hittar en lösning på problemet: Att återvinna kläder på kemisk väg.

 • De gör batterier mer effektiva

  Publicerad 2012-10-17
  Forskare vid KTH har tagit fram en ny metod för att studera batterier. Metoden möjliggör betydligt bättre batteriet i framtiden,vilket bland annat kan komma innebära ett lyft för elbilar.

 • Fixa benbrottet med ett plåster

  Publicerad 2012-09-12
  Inom en snart framtid är det inte bara skrubbsår som ska kunna plåstras om. Forskare vid KTH har utvecklat en ny metod för att hålla ihop skelettet vid benbrott. Istället för att använda skruvar och plattor av metall ska läkaren kunna applicera ett så kallat benplåster för att fixera frakturen till dess att den har läkt.

 • Privata donationer lyfter KTH:s Greenhouse Labs

  Publicerad 2012-08-29
  Två entreprenörer donerar gemensamt 10 miljoner kronor till inrättandet av ett pris vid KTH:s inkubatorlab Greenhouse Labs. Priset namnges efter Ingemar Croon, tidigare docent och industriprofessor vid KTH.

 • Viktigt genombrott för förnyelsebara energikällor

  Publicerad 2012-04-10
  Forskare vid kemiinstitutionen på KTH har lyckats konstruera en molekylär katalysator som kan oxidera vatten till syrgas mycket snabbt. Faktum är att KTH-forskarna för första gången har kommit upp i hastigheter som liknar de i naturens egen fotosyntes, något som samtidigt är världsrekord. Forskningsresultatet spelar en avgörande roll för framtida användning av solenergi och andra förnyelsebara energikällor vilket är högintressant då bensinpriset också det hela tiden når nya rekordnivåer.

 • Firar 200 år av livsviktig jod-forskning

  Publicerad 2011-12-13
  Kemiprofessorerna Mats Jonsson och Lars Kloo vid KTH har tillsammans med nio forskare från bland annat Skottland och England, publicerat en artikel om grundämnet jod i den ansedda tyska tidskriften Angewandte Chemie.

 • Eva Malmström Jonsson blir ny prorektor

  Publicerad 2009-04-22
  Eva Malmström Jonsson, professor vid Fiber och polymerteknologi, har utsetts till ny prorektor vid KTH. Hennes ansvarsområde blir utbildningens roll i samhället.

Till sidans topp