Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbildning på Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

På Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa utbildar vi ingenjörer, masterstudenter och forskare inom flera tekniska områden. Våra utbildningar är utspridda på våra olika campus i och utanför Stockholm.

Studenter på CBH-skolan.

Undervisningen på skolan anknyter till vår forskning som håller internationellt hög klass och ger förankring i praktiken. Våra lärare är engagerade pedagoger och kompetenta inom sina respektive ämnesområden.

Program

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa erbjuder tre civilingenjörsutbildningar, fem högskoleingenjörsutbildningar och tekniskt basår. På avancerad nivå finns nio masterprogram som ges på engelska. Vi erbjuder också fem doktorsprogram inom fem områden.

Civilingenjörsutbildningar

Bioteknik, 300 hp
Medicinsk teknik, 300 hp
Teknisk kemi, 300 hp
Teknisk kemi, Mittuniversitetet-KTH 300 hp

Högskoleingenjörsutbildningar

Datateknik, 180 hp
Elektroteknik, 180 hp
Kemiteknik, 180 hp
Medicinsk teknik, 180 hp
Teknik och ekonomi, 180 hp

Behörighetsgivande utbildningar

Tekniskt basår, 60 fup
Teknisk bastermin 30 fup

Internationella masterprogram

Chemical Engineering for Energy and Environment / Kemiteknik för energi och miljö Industrial and Environmental Biotechnology / Industriell och miljöinriktad bioteknologi
Innovative Technology for Healthy Living​​​​​​​ / Innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö ​​​​​​​(EIT Health) ​​​​​​​
Macromolecular Materials / Makromolekylära material
Medical Biotechnology / Medicinsk bioteknik
Medical Engineering/ Medicinsk teknik
Molecular Science and Engineering/Molekylär vetenskap och teknik
Molecular Techniques in Life Science / Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna (Gemensam med KI och SU)
Polymer Technology / Polymerteknologi (Gemensamt program)
​​​​​​​Sports Technology / Idrottsteknologi ​​​​​​​
Technology, Work and Health / Teknik, arbete och hälsa

Doktorsprogram

Biotechnology – ämne: Bioteknologi
Chemical science and engineering – ämne: Kemi
Medical technology - ämne: Medicinsk teknik
Technology and health - ämne: Teknik och hälsa
Theoretical chemistry and biology – ämne: Teoretisk kemi och biologi