Till innehåll på sidan

Livslångt lärande – fristående kurser för dig som vill vidareutbilda dig

Nedanstående vidareutbildningskurser ges av skolan för kemi, bioteknik och hälsa på KTH. Vissa kurser går på distans med inspelade videoföreläsningar och webbinarier, medan andra kurser kräver att man är på plats på KTH. Vissa kurser är delar av programkurser som samläses med programstudenter på KTH och andra är specialdesignade för yrkesverksamma och går separat. Målgruppen för kurserna är alla som behöver vidareutbilda sig.

Kurserna är kostnadsfria och ges på antingen svenska eller engelska (det anges i respektive kursplan). Här kan du söka bland KTH:s samtliga fristående kurser.

Ansökan och deadline

Deadline för ansökan till kurser för vårterminen 2023 var 17 oktober 2022. Anmälan är öppen efter det om det finns platser kvar.

För höstens kurser gäller sista ansökningsdag 17 april 2023. Även här finns chans att söka kurser senare om kursen inte blir full.

Ansök via Antagning.se - Anmälan till högskola och universitet.

Kurser på skolan för kemi, bioteknologi och hälsa VT 2023 (Scrolla ner för att se kurser för HT 2023)

Medicinteknik och hälsosystem

Ledarskap och hållbara arbeten 4,5 hp. Läs mer om kursen här.

Design av ergonomiska produkter 2,5 hp. Läs mer om kursen här.

Förändringsledarskap i arbetsmiljöutveckling 3,0 hp. Läs mer om kursen här.

Design av ergonomiska arbetsplatser 2,5 hp. Läs mer om kursen här.

En god kemisk arbetsmiljö – riskbedömning och utveckling 4,0 hp. Läs mer om kursen här.

En god fysikalisk arbetsmiljö – riskbedömning och utveckling 3,0 hp. Läs mer om kursen här.

Synergonomi – riskbedömning och utveckling 2,5 hp. Läs mer om kursen här.

RAMP-kurs 1: Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I 2,5 hp. Läs mer om kursen här.

RAMP-kurs 2: Riskhantering av arbetsrelaterade skador med RAMP II 2,5 hp. Läs mer om kursen här.

RAMP-kurs 3: Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador. 2,5 hp. Läs mer om kursen här.

Ultraljud 7,5 hp. Läs mer om kursen här.

Internets domännamnsystem 7,5 hp. Läs mer om kursen här.

Kemi

Programmering i Python 7,5 hp. Läs mer om kursen här.

Industriell bioteknologi

Biokatalys för yrkesverksamma 4,0 hp. Läs mer om kursen här.

Mammaliecellodling bioprocessteknik för bioläkemedelproduktion 4,0 hp. Läs mer om kursen här.

Genteknologi

Genommedicin 3,0 hp. Läs mer om kursen här.

Fiber- och polymerteknologi

Material i ett cirkulärt samhälle – kompositer och biopolymerer 1,0 hp. Läs mer om kursen här.

Massaprocesser 4,0 hp. Läs mer om kursen här.

Kurser på skolan för kemi, bioteknologi och hälsa HT 2023

Teoretisk kemi och biologi

Molekylär modellering 7,5 hp. Läs mer om kursen här.

Genteknologi

Singelcell och spatiell transkriptomik-dataanalys 2,5 hp. Läs mer om kursen här.

Medicinteknik och hälsosystem

RISC-V baserade inbyggda system 2,0 hp. Läs mer om kursen här.

Belastningsergonomi – riskbedömning och utveckling 3,0 hp. Läs mer om kursen här.

Buller och vibrationer i arbetslivet – riskbedömning och utveckling 4,5 hp.  Läs mer om kursen här.

Metoder för att utveckla hållbara arbeten 3,5 hp.  Läs mer om kursen här.

Ledarskap och hållbara arbeten 4,5 hp.  Läs mer om kursen här.

Avancerade mätningar av luftföroreningar i arbetsmiljö 4,0 hp.  Läs mer om kursen här.

RAMP-kurs 1: Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I 2,5 hp. Läs mer om kursen här.

RAMP-kurs 2: Riskhantering av arbetsrelaterade skador med RAMP II 2,5 hp. Läs mer om kursen här.

RAMP-kurs 3: Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador 2,5 hp. Läs mer om kursen här.

Biomekanik och neuronik 7,5 hp. Läs mer om kursen här.

Fiber- och polymerteknologi

Material i ett cirkulärt samhälle – livscykelanalys av material och produkter 1,0 hp.  Läs mer om kursen här.

Material i ett cirkulärt samhälle – polymera material 1,0 hp.  Läs mer om kursen här.

Kemi

Infraröd och Raman-spektroskopi i kemi 2,5 hp.  Läs mer om kursen här.

Struktur och dynamik hos organiska molekyler från NMR spektroskopi 2,5 hp.  Läs mer om kursen här.

Ytor, kolloider och mjuka material 5,0 hp. Läs mer om kursen här.

Kemiteknik

Tillämpad elektrokemi 7,5 hp. Läs mer om kursen här. 

Batterier 5,0 hp.  Läs mer om kursen här.

Medicinteknik och hälsosystem

Medicinteknisk utveckling enligt MDR 4,0 hp.  Läs mer om kursen här.

Artificiell intelligens inom medicinteknik och hälsosystem 7,5 hp.  Läs mer om kursen här.

Djupinlärning för medicinsk bildanalys: en praktisk kurs 7,5 hp.  Läs mer om kursen här.

Entreprenörskap i teknik och hälsa 7,5 hp.  Läs mer om kursen här.

Medicinsk teknik i digital transformation inom hälso- och sjukvården 7,5 hp. Läs mer om kursen här.

Medicinsk bildregistrering 3,0 hp.  Läs mer om kursen här.

Medicinsk bildsegmentering 3,0 hp.  Läs mer om kursen här.

Introduktion till medicinsk bildanalys 2,0 hp. Läs mer om kursen här.

Kvalitetsledningssystem och regelverk inom medicinsk teknik 5,0 hp. Läs mer om kursen här.

Förvaltning och drift av medicinteknisk utrustning på det stora sjukhuset 5,0 hp.  Läs mer om kursen här.

MT- och IT-system i det integrerade och digitala sjukhuset 5,0 hp.  Läs mer om kursen här.

Grundläggande medicinsk bildvisualisering 3,0 hp.  Läs mer om kursen här.

Magnetresonans grundprinciper 3,0 hp.  ​​​​​​​Läs mer om kursen här. ​​​​​​​

Magnetresonanstomografi-pulssekvenser 3,0 hp.  Läs mer om kursen här.

Efterbehandling i magnetresonansavbildning 2,0 hp.  Läs mer om kursen här.

Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp.  Läs mer om kursen här.

Säkra medicintekniska produkter 7,5 hp. Läs mer om kursen här.

Fysiologi i extrema omgivningar 7,5 hp.  Läs mer om kursen här.

Vårdlogistikteori 7,5 hp. Läs mer om kursen här.

Planering och utformning av fysiska arbetsmiljöer 7,5 hp.  Läs mer om kursen här.

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2023-04-03